Column Bouwe de Boer: Door de bomen

Onze projectleider Bouwe de Boer schrijft columns voor uiteenlopende media. Op veler verzoek verschijnen deze columns ook op Fossylfrij.frl. In dit verhaal, dat afgelopen weekend in Middelpunt Media verscheen, gaat Bouwe in op Nederlandse CO2-reductie en de positieve gevolgen van bosaanplant.

CO2-reductie
‘Onze’ Frans Timmermans probeert Europa achter zijn plan te krijgen van de Green Deal. Mocht het plan worden aangenomen, komt er 1000 miljard vrij voor programma’s die leiden tot CO2-reductie. Nederland loopt steeds meer achterop in de race naar een duurzame samenleving in Europa. Het lijkt er op dat ook de rechterlijke uitspraak in de Urgenda-zaak opwekking van duurzame energie niet voldoende gaat versnellen. Het is een wonderlijke zaak dat Nederland zo moeilijk in staat lijkt om juist een koppositie in te nemen. Daar zijn best goede redenen voor aan te voeren, die typisch zijn voor ons land: wij hebben geen stuwmeren, geen grote eb- en vloed-verschillen. Ook hebben we een zeer dichtbevolkt land en dus minder ruimte voor grootschalige wind en zon, maar dan nog… we zijn wel een van de rijkste landen en een land van uitvinders, toch?

Vol elektriciteitsnet
De meeste initiatieven lijken op dit moment van onderop te komen en zijn niet of nauwelijks het gevolg van wetgeving. Zo werd onlangs een prachtig initiatief geopend bij een veehouder bij Warga, die zijn dak beschikbaar stelt voor zonnepanelen voor bewoners in de buurt. Fantastisch uiteraard, maar een heel klein druppeltje op de gloeiende energieplaat. En nu ontstaat juist in Fryslân een groot probleem: het elektriciteitsnet raakt vol! Meer dan de helft van de grote initiatieven voor wind en zon kunnen nu al niet meer worden aangesloten. Bij woningen speelt dit gelukkig niet, maar er is zo nu en dan te veel stroom welke niet meer getransporteerd kan worden door de te dunne kabels. Het gaat jaren duren, voordat dit weer op orde kan worden gebracht. Wie ziet door de bomen het bos nog? En is kabelverzwaring wel de juiste optie? Deze vraag moet het komende jaar (2020) beantwoord en opgelost worden, anders blijven we zeker het slechtste jongetje van de klas.

Aanleg van bossen
Waar ging het eigenlijk ook alweer over? Inderdaad: de uitstoot van CO2. Minder uitstoten is de opdracht … of vastleggen van CO2. Vastleggen kan bijvoorbeeld door ondergrondse opslag in lege aardgasvelden. Maar ook door biomassa te laten groeien. Geen wonder dat in het plan-Timmermans is opgenomen: de aanplant van 2 miljard bomen. Een zonnepark vermijdt per hectare ongeveer 400.000 kilogram CO2. Een gemiddeld Europees loofbos per hectare ongeveer 8000 kilogram: per hectare per jaar een factor 50 verschil! Een zonnepark lijkt dus beter. Maar: dat is maar hoe je het bekijkt, het bouwen van gebouwen met dit hout leidt tot het definitief vastleggen van deze CO2 en vermijdt ook nog eens het gebruik van beton, staal of aluminium. Een behoorlijke dubbelteller dus. Het aanleggen van nieuwe bossen loont dus zeker en heeft nog veel meer voordelen. Natuur, biodiversiteit, maar ook een prettige leefomgeving. Gaan we hier meer van horen? Dat is wel zeker. De uitzending van Tegenlicht van december 2019: ‘de houtbouwers’ heeft de houtgeest uit de fles gehaald. Zoals houthandel Willy ons vroeger al leerde: het hout nooit op!