Column Bouwe de Boer: een hoop Brede Welvaart

Onze projectleider Bouwe de Boer schrijft columns voor uiteenlopende media. Op veler verzoek verschijnen deze columns ook op Fossylfrij.frl. In dit verhaal, dat afgelopen week in Middelpunt Media verscheen, vertelt Bouwe over de Economie van de Common Goods.

Soms heb je van die weken die blijven ‘hangen’. Dat gebeurt als er verbanden ontstaan die je daarvoor nog niet zag. Vorige week was zo’n week. Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) bracht de ‘Monitor Brede Welvaart’ uit. Deze monitor geeft inzicht in de jaarlijkse ontwikkeling van Nederland op 40 punten. Nu eens niet alleen over het Bruto Nationaal Product, maar ook over geluk, gezondheid, vriendschappen, natuur, schone lucht, werkplezier, onderwijs, etc. En dan komt ons land in de Europese lijstjes er helaas heel wat slechter af.

Common Good

En toen mocht ik bij Freon NHL Stenden Hogeschool naar een lezing van Christian Felber, de beroemde Oostenrijkse aanjager van de Economie van de ‘Common Goods’ (het algemeen belang). Felber krijgt, vooral in Europa, steeds meer aanhangers en pleit voor een economie waar de nieuwe balans wordt gezocht. Felber stelde onder andere 17 indicatoren op waar ondernemingen op worden beoordeeld. Die indicatoren gaan niet alleen over geld, maar ook over ecologie, sociaal, solidair en hoe democratisch een bedrijf is. In de Common Good-economie krijgen die bedrijven voordelen; bijvoorbeeld dat ze minder belasting gaan betalen. Felber stelt dat winstbejag, concurrentie en eigenbelang strijdig is met de menselijke waardigheid, solidariteit, duurzaamheid, rechtvaardigheid en democratie. Dit zal betekenen dat mensen liever willen werken bij bedrijven die hoog scoren op de Common Good-lijst.

Jonge mensen

Ik merk dat nu al bij studenten. Jonge mensen willen steeds betekenisvol zijn. Een bijdrage leveren aan welzijn, geluk, milieu, de klimaatcrisis, etc. De ideeën van Felber invoeren betekent dat deze studenten steeds meer inzichtelijk hebben waar ze wel en niet moeten zijn. Gevoelsmatig weten ze dat al wel, maar bevestiging is nodig om het systeem te laten groeien.

Als ik dan in diezelfde week wordt gewezen op het ‘Veerhuis’. Het Veerhuis is een stichting die met lede ogen ziet hoe de aarde wordt leeggeroofd. En dan vooral door ‘grondbezitters’. Als antwoord hebben ze een actie bedacht om gezamenlijk via crowdfunding grond op te kopen en die terug te geven aan ‘iedereen’. Op deze manier wordt de grond onttrokken aan het systeem van winstbejag en uitputting, en wordt het juist verzorgd en benut voor het algemeen nut. Ik heb gelijk (een stukje) grond gekocht voor deze stichting!

Is er dan hoop? Na zo’n week weet ik het zeker. Een hele hoop!