Column Bouwe de Boer: elke dag en nacht warmte uit de grond

Onze projectleider Bouwe de Boer schrijft columns voor uiteenlopende media. Op veler verzoek verschijnen deze columns ook op Fossylfrij.frl. In dit verhaal, dat afgelopen week in Middelpunt Media verscheen, vertelt Bouwe over geothermie in Leeuwarden.

Het was 2013, toen Freon Bouwgroep Dijkstra Draisma een onderzoek startte naar grondwarmte (geothermie) in Leeuwarden. Zou het mogelijk zijn om op grote diepte warmte uit de grond te winnen voor de verwarming van grote gebouwen en woningen? Wat bleek? Rondom Leeuwarden zijn de omstandigheden erg gunstig.

Warmte op grote diepte

We zijn nu 7 jaar verder en het zou een wonder zijn als in 2021 niet definitief wordt geboord naar warmte op grote diepte. Nu Achmea en Medisch Centrum Leeuwarden hebben getekend als grote afnemers van de warmte en de SDE-subsidie is gegarandeerd, kan de boor in de grond. Leeuwarder wethouder Bert Wassink van Duurzaamheid is nog maar een half jaar aan het roer, maar mocht meteen zijn handtekening zetten onder de aanleg van dit warmtenet.

Mijlpaal

Een mijlpaal in de route naar een fossielvrij Fryslân! Op 20 locaties in Nederland wordt al warmte geleverd aan vooral tuinbouwkassen. Voor gebouwen zijn er twee gebieden waar dit al wordt toegepast. Relatief nieuw in ons land dus en helemaal in Fryslân. Het grote voordeel van deze warmtebron is dat er 24 uur per dag, 365 dagen per jaar energie (warmte) beschikbaar is. Een groot verschil met zonne-energie (10% van de tijd) en windenergie (circa 40% van de tijd). Nog een voordeel van geothermie: er is weinig ruimte nodig voor een installatie. Een perfecte aanvulling dus op zonne- en wind-energie.

Balans

Het warme water op 2 kilometer diepte heeft een temperatuur van ongeveer 100 graden. Dat water wordt omhoog gepompt, de warmte wordt eruit gehaald en dan gaat het afgekoeld weer terug in dezelfde aardlaag. Er wordt netto dus geen water onttrokken, alleen de warmte uit het water wordt benut. Daarmee blijft de hoeveelheid water in de grond in balans en zijn aardbevingen niet te verwachten.

Basis gelegd

Energiebeheer Nederland, Shell, Freon Bouwgroep Dijkstra Draisma en Freon Ennatuurlijk hebben samen de aanleg en exploitatie in handen. Als eerste klanten zijn aangehaakt: Achmea, ING, Medisch Centrum Leeuwarden en M7 Real Estate. Daarmee is de basis voor de afname voor warmte gelegd en kan met de aanleg worden begonnen. De verwachting is, dat nog veel meer andere gebouwen zullen aansluiten. Begin 2021 zal de eerste put worden geboord. De voorbereidingen? Die zijn al begonnen.

Interesse? Kijk op: www.warmtevanleeuwarden.nl