Column Bouwe de Boer: goed klimaat voor burgerberaad?

Onze projectleider Bouwe de Boer schrijft columns voor uiteenlopende media. Op veler verzoek verschijnen deze columns ook op Fossylfrij.frl. In dit verhaal, dat onlangs in Middelpunt Media verscheen, gaat Bouwe in op de voordelen van een burgerberaad.

De verkiezingen zijn alweer even achter de rug! Altijd een spannend moment om te zien hoe de samenleving denkt en dus stemt. Hoe komt klimaatbeleid bijvoorbeeld uit de strijd? Dat laatste is nu nog moeilijk te zeggen. Als Rutte ‘over rechts’ wil met JA21 in het kabinet, wordt het op dit punt lastig formeren met deze partij. JA21 ontkent de klimaatproblemen volledig. D66 heeft juist klimaataanpak als een van de grote speerpunten op haar agenda. Uitkomst ongewis dus!

Fossiele brandstoffen

Uit enquêtes onder de Nederlandse bevolking blijkt steeds weer dat fors meer dan 70% van de bevolking voor de aanpak van fossiele brandstoffen is. Genoeg draagvlak, zou je zeggen. En een grote kans op boze inwoners de komende jaren.

In Frankrijk deed president Macron iets opmerkelijks om de burgers meer te betrekken bij het klimaat. Onder druk van de ‘gele klimaathesjes’ besloot hij een burgerberaad op te zetten. Macron had aan een groep van 150 ingelote burgers gevraagd om sociaal rechtvaardige aanbevelingen te doen om de uitstoot van broeikasgassen met 40 procent te verlagen in 2030.

Burgerberaad

Honderdvijftig willekeurig ingelote burgers werd gevraagd om een klimaatadvies aan de regering te geven. Eerst zijn door een computer 255.000 willekeurige telefoonnummers gegenereerd. Al die mensen zijn gebeld met de vraag of ze, in principe, mee zouden willen doen aan een burgertop over het klimaat. Uit de groep mensen die ‘ja’ zei, is vervolgens een representatieve afspiegeling van de Franse samenleving geselecteerd. 49 Procent van de deelnemers was man, 51 procent was vrouw; 62 procent kwam uit de stad, 15 procent uit kleine gemeentes; een kwart had geen diploma of alleen de middelbare school afgemaakt, een vijfde had een universitair diploma, enzovoort.

De burgers kwamen in totaal met 149 voorstellen op de proppen, zoals een verlaging van de btw op treinkaartjes, een verbod op reclame voor fossiele brandstoffen, en een stop op de bouw of uitbreiding van luchthavens.

Van idee naar wet

Van de 149 voorstellen stuurde Macron 145 door naar ofwel zijn ministeries (om direct uitgevoerd te worden) ofwel het parlement (om in wetgeving opgenomen te worden). Macron verklaarde: ‘Dit burgerberaad is geen bedreiging voor de parlementaire democratie, maar complementeert en verrijkt haar’.

Verschillende Nederlandse partijen hebben nu in hun programma het houden van een burgerberaad opgenomen. Ook in Fryslân wordt steeds meer gesproken over het instellen van een lokaal burgerberaad over klimaat en andere problemen die in sneltreinvaart op ons af lijken te komen.

Houd het niet in beraad … doe het gewoon!

Disclaimer: bij het schrijven van deze column zijn zinsneden uit een artikel van de Correspondent gebruikt.