Column Bouwe de Boer - Het Arcadia-gevoel: Jou it troch!

Onze voorman Bouwe de Boer schrijft columns voor uiteenlopende media. Op veler verzoek verschijnen deze columns ook op Fossylfrij.frl. In dit verhaal, dat onlangs in Middelpunt Media verscheen, gaat Bouwe in op Arcadia, de opvolger van Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân.

Het project Bosk (2022) staat iedereen nog vers in het geheugen. Bosk was onderdeel van Arcadia en dat is weer de opvolger van Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân in 2018.

Wikipedia zegt over Arcadia: “Arcadia is een utopisch land vol bloemen, fruit en bossen, helder water, vogelzang en een eeuwige zomer.” Al in de klassieke oudheid maakten deze elementen deel uit van een ideaal-landschap dat er ooit geweest zou zijn in een verloren Gouden Tijd aan het begin van de geschiedenis van de mensheid.

Het project Bosk deed wel enigszins denken aan het voorgestelde Arcadia. Niet voor niks werd Freonen-gemeente Leeuwarden overstelpt met verzoeken om de bomen van Bosk te mogen planten, juist in de eigen buurt.

Energiecoöperatie

Landelijk lijkt het bijna onmogelijk om Nederland om te toveren naar een ‘Arcadia’. Maar zou het lokaal niet kunnen lukken? De omstandigheden in Fryslân zijn bepaald gunstig. In vele dorpen zijn de afgelopen jaren initiatieven ontstaan die uiteindelijk stapjes vormen naar een Fries Arcadia.

Steeds meer Friese dorpen (nu al 70) hebben een eigen energiecoöperatie. Een groep bewoners die zich inzet voor minder gebruik van fossiele brandstoffen. Nergens in Nederland zijn het er zoveel! Duizenden Friezen zijn er lid van en kiezen voor schone energie bij het eigen energiebedrijf: Energie VanOns. In Bakkeveen startte een groep bewoners de BloeiZone-beweging. Gezond ouder worden is hun roeping.

Lokaal kweken van gezond voedsel: In Sijbrandaburen, Jirnsum, Snakkerburen, Nijehorne en Oosterwolde gebeurt het al op groeiende schaal.

Arcadia-dorp

Als we nu eens meer dorpen gaan helpen om een ‘Arcadia-dorp of -wijk’ te worden? Dan kunnen we op onze kleine schaal het energiegebruik terugdringen, kunnen we samen met de veehouders de stikstof-depositie verminderen. Ook armoede is lokaal beter aan te pakken, net als eenzaamheid. Biodiversiteit vergroten? Ook hier is lokaal eenvoudig een aanpak voor te ontwikkelen. Of denk eens aan mobiliteit? Hier kan bijvoorbeeld met deelauto’s een aanpak worden gerealiseerd.

De zoektocht naar zo’n dorp is geopend! Nog voor de zomer hebben we het eerste Arcadia-dorp. Oftewel een super Bloei-zone. Jou it troch! Lit sjen dat it kin!