Column Bouwe de Boer: het CBS en de klimaatcijfers

Onze projectleider Bouwe de Boer schrijft columns voor uiteenlopende media. Op veler verzoek verschijnen deze columns ook op Fossylfrij.frl. In dit verhaal, dat afgelopen week in Middelpunt Media verscheen, vertelt Bouwe over de voortgang van de energietransitie en komt de RES Fryslân aan bod.

Elk jaar, eind september, komt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met de rapportage over de Nederlandse energietransitie. Het kan gezien worden als de thermometer in de voortgang naar het Parijs-Akkoord van 2015. In dit akkoord staat dat Nederland in 2030 49% minder broeikasgassen mag uitstoten in vergelijking met 1990.

Regionale Energiestrategie

Alle gemeenten hebben daarmee te maken. De 18 Friese gemeenten uiteraard ook. Samen hebben ze de plicht om een plan te maken met de Provincie, Wetterskip en de lokale netbeheerder (Alliander) waar in staat hoe ze dat gaan aanpakken. Dat heet de RES, de Regionale Energiestrategie. Mocht je dat interessant vinden, kijk dan op www.resfryslan.frl.

Waar zit de groei?

Het CBS maakt duidelijk dat het tempo in Nederland te traag is. Het percentage hernieuwbare energie groeide van 7,38% in 2018 naar 8,67% in 2019. Nog lang niet het doel van 14% in 2020. Waar zit de groei vooral? Wind op zee staat bekend als een gewilde producent van schone stroom, maar in 2017, 2018 en 2019 kwam er geen extra wind op zee. In 2020 komen er wel weer parken op zee gereed.

Fryslân gebruikt elk jaar zo’n 60 petajoule (PJ) aan energie (stroom + gas + benzine, etc). Zonnestroom is een grote groeier in de productie van schone stroom. Ook in Fryslân, het wordt in snel tempo steeds meer zichtbaar. In 2017 werd door zonnepanelen in Nederland nog geen 8 PJ opgewekt, in 2019 was dat al 18,6 PJ. Van het elektriciteitsgebruik wordt nu 18% duurzaam opgewekt. Nog lang niet de 37% die Nederland heeft afgesproken in 2010.

Wedstrijd

En eigenlijk begint het pas echt in 2030. Immers, in 2050 moet in Nederland de uitstoot worden teruggebracht tot bijna 100%. We staan dus voor een geweldige wedstrijd, waarmee we allemaal te maken krijgen. Het kan ook een mooie wedstrijd worden waarin Fryslân een sterspeler kan zijn. Immers, we hebben de meeste energiecoöperaties, nu al de meeste zonnepanelen, de meeste energieneutrale woningen, de meeste elektrische vaartuigen en: we hebben al ons eigen energiebedrijf (Energie VanOns). We hebben de beste bouwbedrijven en installateurs en de meeste tankstations voor groengas en schone diesel. Nu nog de echte ambitieuze aanpak met de lokale coöperaties in de hoofdrol. De RES Fryslân heeft grote potentie om optimaal te profiteren van deze wedstrijd tegen de klok.

De Fryske RES, dat klinkt als reserve, maar vat het op als fRESh, het ‘Fryske RES Higtepunt’. We blijven het volgen!