Column Bouwe de Boer: Het goede nieuws van 2023

Onze projectleider Bouwe de Boer schrijft columns voor uiteenlopende media. Op veler verzoek verschijnen deze columns ook op Fossylfrij.frl. In dit verhaal, dat onlangs in Middelpunt Media verscheen, voorspelt Bouwe mooie energieontwikkelingen in 2023.

Na de alarmerende berichten in 2022 over de energievoorziening, is het wel tijd voor enig optimisme.

Vandaar mijn voorspelling van de mooie ontwikkelingen die op ons af gaan komen dit jaar.

In 2023 gaan we meemaken dat we het aantal van 75 energie-coöperaties gaan halen in Fryslân. Dat zijn er nu 70 en dát is al een nationaal record. Dat betekent dat er nog meer dorpen en wijken werken aan de energietransitie van onderop. Dat is hard nodig om met elkaar te zorgen dat we steeds meer baas worden over eigen energie.

Deelauto’s

Ook deelauto’s worden in 2023 een hit. Er ligt een Fries aanbod voor dorpen waar veel belangstelling voor is. Ik voorspel dat we dit jaar 50 deelauto’s gaan realiseren. Het zijn er op dit moment 8 in de Friese dorpen. Ook het aantal elektrische huur-deel-sloepen op het water gaat naar de 150.

Openbaar vervoer

In 2023 vindt de aanbesteding plaats van het openbaar vervoer (de bussen) in onze provincie. Er rijden er zo’n 200 rond elke dag. De meesten rijden nu op diesel en dat gaat eind 2023 veranderen. Mijn verwachting is dat 90% elektrisch wordt, een aantal op ‘blauwe diesel’ en dat twee bussen gaan rijden op waterstof. Dat geldt voor de komende tien jaar!

Isolatie

Isoleren wordt een toverwoord. Het beste antwoord op het besparen van energie! De Friese bedrijven die goed zijn in isolatie gaan een gezamenlijke aanpak organiseren en de overheid regelt subsidies en een strakke organisatie. Het project gaat heten: Frisolatie en deze ‘isolatie-trein’ komt in de loop van 2023 lekker op gang. Er zijn veel subsidies, de toekenning verloopt simpel.

Op 15 maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Voor dorpen komt er alsnog de mogelijkheid van het plaatsen van een windmolen als een dorp dat wil. Er zijn genoeg dorpen die net als Reduzum en Tzum een windmolen willen. Het nieuwe college van de provincie regelt dat in haar nieuwe bestuursakkoord.

Dit is nog maar een fractie van het goede nieuws, maar dit kan alleen in Fryslân!