Column Bouwe de Boer: Mani Fêst

Onze projectleider Bouwe de Boer schrijft columns voor uiteenlopende media. Op veler verzoek verschijnen deze columns ook op Fossylfrij.frl. In dit verhaal, dat onlangs in Middelpunt Media verscheen, gaat Bouwe in op een jongerenmanifest, dat gericht is op een mooie toekomst voor Fryslân.

Mani is een Hindoestaanse jongensnaam en betekent ‘juweel’. Fêst is Fries voor ‘vast en zeker’ en het betekent uiteraard ook ‘vrolijke gebeurtenis’. Een manifest kun je dan ook zien als een juweel van een vrolijke gebeurtenis. Dat telt dubbel wanneer meer dan 100 Friese jongeren zich verenigen als GF2035 en vervolgens een manifest opstellen met elf punten om Fryslân te behouden als ‘Bêste lân fan ierde’.

GF2035 staat voor ‘Generatie Fryslân 2035’. Deze groep maakt zich zorgen over de toekomst van Fryslân en aangesloten individuen willen vanuit hun rollen een positieve beweging starten. Het gaat om de volgende 11 punten:

 • 1. Energie is goedkoop en lokaal zelf duurzaam opgewekt
 • 2. Ons eten wordt lokaal verbouwd en verkocht
 • 3. We werken met schone lucht en water en op een gezonde bodem
 • 4. We brengen de Friese eigen natuur weer terug,
 • 5. We zijn veel buiten en bewegen veel
 • 6. Er is geen afval, alles wat we doen is circulair
 • 7. We investeren meer in gezondheid dan in ziekte
 • 8. We zorgen voor elkaar en zijn door generaties heen verbonden
 • 9. Het onderwijs is gericht op maatschappelijke uitdagingen
 • 10. Iedereen doet mee, werken als dat kan, anders is er opvang en stimulans
 • 11. Er zijn duurzame verbindingen in Nederland, met Europa en de rest van de wereld.

Katalysator

Het is uniek in Nederland dat jongeren zich verzamelen op deze schaal en samen een katalysator willen zijn voor een ‘better’ Fryslân. Dat Friezen het gelukkigste volkje van Nederland zijn, dat zal wat hen betreft zo blijven. Je ziet deze krachten steeds meer groeien bij Friese politici en helemaal in Friese dorpen.

Wergea Bloeit, Akkrum Bloeit, Grou Bloeit, Wâldsein Bloeit, Eastermar Bloeit en Berltsum Bloeit: het zijn voorbeelden van dorpen waar op grote schaal wordt samengewerkt op thema’s die passen bij het Jongerenmanifest. Een juweel van een ontwikkeling!