Column Bouwe de Boer: Stroom in toom

Onze projectleider Bouwe de Boer schrijft columns voor uiteenlopende media. Op veler verzoek verschijnen deze columns ook op Fossylfrij.frl. In dit verhaal, dat onlangs in Middelpunt Media verscheen, gaat Bouwe in op stroom binnen Fryslân.

Bijna dagelijks in het nieuws: de netcongestie van het stroomnet. Een van de grote barrières om de komende jaren de klimaatdoelstellingen in Fryslân te halen. De wachtrij voor aansluiting groeit snel bij nieuwe oplaadinstallaties en zonnesystemen. Maar we hebben afgesproken dat we in 2030 50% minder CO2 willen uitstoten en in 2050 zelfs bijna 100%. De dagelijkse stroom van slechtweer-berichten uit de gehele wereld maakt de groep klimaatsceptici steeds kleiner, wat de druk om juist in actie te komen vergroot.

Stroom-slimmigheden

Fryslân heeft een paar dingen best goed gedaan op het gebied van stroom. Zo hebben we de meeste zonnepanelen per bewoner en hebben we windpark Fryslân op het IJsselmeer. Die combinatie van zon en wind geeft een zekere garantie dat er veel stroom wordt opgewekt, goed verspreid over de dagen en ook over de dag en nacht. (Op de app WP Fryslân is de stroomopbrengst mooi te volgen).

De kleine windmolens bij boerenbedrijven tellen ook al een beetje mee: er staan er al meer dan 200 in Fryslân. Dus de opwek van stroom groeit best snel. De afname ook, door de vele gaskranen die gesloten worden in huizen en bedrijven. Het grote probleem zit ‘m in de onbalans in tijd tussen opwekken en gebruik. Om die reden is er een nieuw aanbod van de energiebedrijven: het dynamische energiecontract. Dat betekent, dat de stroom (veel) goedkoper wordt aangeboden als er te veel geproduceerd wordt. Vooral in het weekend is dat spectaculair. Veel bedrijven zijn dan dicht, dus de afname is klein en als het dan waait op een zonnige dag, dan krijg je zelfs geld toe als je stroom afneemt. Windmolens stilzetten levert dan zelfs geld op en je auto opladen ook. Zondag 30 juli (zie plaatje) was weer zo’n dag. Er is een snel groeiende vraag om hier gebruik van te maken.

Busvervoer Fryslân

Het is de bedoeling dat alle bussen in Fryslân volgend jaar elektrisch gaan rijden. Windpark Fryslân produceert gemiddeld zoveel stroom, dat elke dag gemiddeld een half uur wind genoeg is om deze bussen op te laden. Maar hoe krijg je die stroom goedkoop in die 200 bussen?

Voilà: tijd voor de nieuwe slimmigheid!