Column Bouwe de Boer: Trekker nei de takomst

Onze projectleider Bouwe de Boer schrijft columns voor uiteenlopende media. Op veler verzoek verschijnen deze columns ook op Fossylfrij.frl. In dit verhaal, dat onlangs in Middelpunt Media verscheen, gaat Bouwe in op de Karavaan nei de Takomst.

Afgelopen week is een start gemaakt met het Arcadia-project: ‘de Karavaan nei de takomst’. Arcadia is een opvolginitiatief van Culturele Hoofdstad 2018. Arcadia duurt in 2022 100 dagen en is gestart op 7 mei. It ‘Bosk’ in Leeuwarden is een van de bekendere projecten en beoogt ons Friezen in beweging te krijgen. In welke beweging?

Dit zegt de website van Arcadia er over: “Vanuit onze mooie provincie stellen we via kunst en cultuur vragen die gaan over voorouderschap: ‘Hoe ziet de wereld eruit waarin jij wilt leven? Wat wil je nalaten aan je kinderen en kleinkinderen?’ Wij geloven dat we samen kunnen zorgen voor een mooie(re) wereld. En kunst helpt ons daarbij: om samen te praten, om te leren van elkaar en om samen de schouders eronder te zetten.”

En dat is precies wat ook de Karavaan nei de Takomst wil bereiken! Op Hemelvaartsdag was de Karavaan in Grou. ‘Grou2030’ stond centraal als een voorbeeld-aanpak hoe je in een dorp met ondernemers en inwoners de mienskip kunt betrekken bij vergroening, energie, lokaal voedsel en zoveel meer!

Burgemeesters

Zaterdag 4 juni gaat de karavaan naar Nes bij Dokkum, maar afgelopen week waren Grou en Akkrum aan de beurt. Twintig burgemeesters werden bevraagd over hun ideeën voor een nog better Fryslân. Al deze ideeën en meningen worden aangeboden aan de Friese politiek na Arcadia. Jan Terlouw en André Kuipers brachten een boodschap met hoop en complimenten voor deze Friese mienskippen.

Vaantje

Een hoogtepunt was de uitreiking van de kara-vaantjes. In elk dorp met mienskips-initiatieven zijn er een aantal personen die de grootste trekkers zijn. Loop door een dorp, vraag 5 mensen en je weet wie dat zijn. Iedereen weet ze te noemen! Zo ook in Grou en Akkrum.

In Grou zijn dat René, Enny, Lenie en Dick. Geen twijfel mogelijk. Het was voor wethouder Hein Kuiken dan ook geen moeilijke klus: tekst genoeg voor deze kar-trekkers.

En in Akkrum? Kijk maar op de site van de Reuzedei!

De karavaan gaat door en door, ook de komende jaren. Wil je mee? Meld je aan op www.karavaan.frl