Column Bouwe de Boer: Ûnderweis mei de jeugd

Onze projectleider Bouwe de Boer schrijft columns voor uiteenlopende media. Op veler verzoek verschijnen deze columns ook op Fossylfrij.frl. In dit verhaal Ûnderweis mei de jeugd, dat onlangs in Middelpunt Media verscheen, gaat Bouwe in op de positieve ontwikkelingen op scholen rondom duurzaamheid.

Scholen
De afgelopen maand mocht ik vijf keer optreden op scholen in Fryslân. Het leukste van mijn werk om te doen! Steeds meer docenten zien de wereld buiten school als opdrachtgever om hun leerlingen aan het werk te zetten. Om zo de tanden te zetten in maatschappelijke problemen. Klimaat hoort daar uiteraard ook bij. Net als biodiversiteit, Blue Zone, waterkwaliteit, plastic soup, eenzaamheid, werkgeluk etc.

Plan voor Fossielvrije Weken
Op het Comenius-college wordt aan de leerlingen van 5 havo en vwo gevraagd om te kiezen voor een opdracht van de overheid. Aan mij wordt dan gevraagd een opdracht te presenteren. De leerlingen mogen dan zelf kiezen of ze die opdracht kiezen of voor iets anders gaan. Daarmee wordt de opdrachtgever uitgedaagd om een creatieve opdracht te maken, waar de jongeren helemaal voor willen gaan. Een groepje van vier leerlingen (meisjes) koos ervoor om hun school mee te laten doen aan de Fossielvrije weken van 1 t/m 13 juni in Fryslân, Drenthe en Groningen. Twee weken voortbewegen zonder een druppel benzine of diesel. Gemakkelijk gezegd, maar hoe pak je dat aan? Dertienhonderd leerlingen en vijfenzeventig leraren, hoe krijg je die allemaal mee?

Docenten doen mee!
Ze begonnen met een gesprek met de directeur. Helaas stapte die in die week net op … Wat nu? Ze zagen even niet een oplossing. Dus belden ze mij op. Of ze mijn advies konden krijgen. Uiteraard! Die middag zaten we om tafel en zelf kwamen ze uiteindelijk met het idee om een presentatie te geven op de lerarenvergadering van de week daarop. Ze hadden weer een plan! Best spannend om dat te vragen, maar ze kregen toestemming en tien minuten spreektijd op de agenda. Ik mocht erbij zijn en ze kregen het voor elkaar: alle docenten gingen na hun enthousiaste oproep staan en beloofden mee te doen aan deze uitdaging. Foto’s gemaakt, een verslag geschreven en vier erg blije en trotse meiden werden zelfs genomineerd voor de LC-prijs voor het beste PWS-project. Hoe mooi kan het lopen?

Leerlingen aan de slag met duurzaamheid
Dit gebeurde net zo in Harlingen op het Simon Vestdijk College, op de NHL Stenden-opleiding Going Green en bij ROC Friese Poort. Voor de Fossielvrije weken hebben we nu ook meer dan dertig stagiairs van hogescholen, allerlei opdrachten uitgevoerd door leerlingen van de Hotelschool tot Economie-opleiding. Het is een prachtige nieuwe ontwikkeling. Scholen die de deuren openzetten om de uitdagingen van de huidige tijd binnen te laten in de schoolgebouwen. Voor ons leuk, maar vooral voor de leerlingen zelf. Hetzelfde gebeurt in de techniek-opleidingen. Het aantal teams dat meedoet met de zonnebootrace door zelf een boot te bouwen, stijgt spectaculair. Dit jaar doen er al bijna veertig Technasia mee. Deze kinderen tussen 14 en 16 jaar gaan daarna vrijwel zeker iets doen in de duurzaamheid. Met name de docenten en de ouders zijn er maar wat blij mee en ook erg betrokken.

Er is een hoop ûnderweis!
De Reuzedei in Akkrum is dit jaar op zaterdag 23 mei. Ook daar krijgt de jeugd een groot podium! Zes basisscholen uit Grou, Jirnsum, Terherne, Aldeboarn en Akkrum strijden om prijzen met hun snelste, zelfgebouwde mini-zonnebootje. De gemeente Heerenveen helpt financieel een handje. Basisscholen, middelbare scholen, hogescholen … die betrokkenheid groeit als kool! Er is (een) hoop ûnderweis!