Column Bouwe de Boer: voor de kiezen

Onze projectleider Bouwe de Boer schrijft columns voor uiteenlopende media. Op veler verzoek verschijnen deze columns ook op Fossylfrij.frl. In dit verhaal, dat onlangs in Middelpunt Media verscheen, gaat Bouwe in op burgerinitiatieven binnen Fryslân.

We hebben net weer een record te pakken! Alweer de warmste januari-maand! Wie kijkt er nog van op? Alleen de krokussen en de sneeuwklokjes lijkt het.

Dit soort records geven veel mensen een angstig gevoel. Wat staat ons nog te wachten? Worden wij wel gezien als goede voorouders later? Het lijkt er op dat we die kans aan het verspelen zijn. Ons energieverbruik neemt nog steeds toe, de doelstellingen van Parijs gaan we niet halen en ondertussen worden de grondstoffen schaarser en lijkt Poetin onze energieprijzen te gaan bepalen.

Fryslân op z’n best

In Fryslân zie je gelukkig bijzonder veel burgerinitiatieven in de dorpen en de wijken. Het is echt weer Fryslân op z’n best. Wergea heeft een werkgroep Bloei Zone. 70 dorpen hebben een energiecoöperatie. Grou heeft een werkgroep ‘Grou 2030’. Akkrum en Aldeboarn hebben samen een zonnepark en investeren de opbrengsten in de dorpen. Jirnsum heeft zelfs een eigen woningcorporatie opgericht. In de Lege Gean zit de lokale tuin Ús Hôf met lokaal voedsel voor de regio. En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Honderden zijn het er. Een geruisloze opstand lijkt het!

Kiezen

Toch hebben deze initiatieven het niet altijd gemakkelijk. Links en rechts hebben ze vaak een gemeente nodig voor vergunningen, een beetje geld of gewoon een handige contactpersoon als ingang voor de vele vragen. Gemeenten moeten daar nog veel beter op ingericht worden om nieuwe initiatieven beter te ondersteunen. Woensdag 16 maart zijn de verkiezingen voor gemeenten. Een mooie kans voor de nieuwe colleges in de 18 Friese gemeenten om de wijken en dorpen nog beter te bedienen bij initiatieven die de leefomgeving verbeteren. Het burgerberaad van Súdwest-Fryslân, het LEEF-programma van Heerenveen en het Mienskipsfûns van Leeuwarden zijn voorbeelden in de goede richting. De nieuwe gemeenteraden hebben het voor de kiezen!

“Creëer de wereld waar jij zelf in wilt wonen”, aldus professor Cees Buisman van Wetsus, maar wel samen!