Column Bouwe de Boer: Waterstof of groengas?

Onze projectleider Bouwe de Boer schrijft columns voor uiteenlopende media. Op veler verzoek verschijnen deze columns ook op Fossylfrij.frl. In dit verhaal, dat onlangs in Middelpunt Media verscheen, gaat Bouwe in op waterstof en groengas.

Als energie-ambtenaar en kwartiermaker van de Freonen fan Fossylfrij Fryslân mag ik regelmatig optreden op scholen, bij rotary’s en vele andere bijeenkomsten. De belangstelling voor energiesystemen groeit snel.

Op verjaardagen gaat het vaak over energieoplossingen. Veel vragen gaan over waterstof. Immers, veel mensen denken dat waterstof dé oplossing is voor alle energieproblemen. Vaak wordt gedacht dat we over niet al te lange tijd kunnen verwachten dat er waterstof stroomt door de aardgasleidingen en dat we daarmee onze huizen gaan verwarmen. Nog meer mensen denken dat we over niet al te lange tijd onze personenauto’s gaan vervangen door waterstofauto’s.

Waterstof

De kans dat dat de komende 20 jaar gebeurt is uitermate klein. Waterstof zit niet zoals aardgas, olie of kolen in de grond. Het moet gemaakt worden. Dat gebeurt door het ontleden van water of door productie uit aardgas. Dat vraagt veel energie en er gaat daarbij veel energie verloren. Dat maakt productie van waterstof erg duur. Het is geen toeval, dat de accu in personenauto’s het wint van waterstof. Accu’s worden snel beter, lichter, goedkoper en kunnen steeds sneller worden opgeladen. De wedstrijd met deze toepassing gaat waterstof niet winnen. De enige kans voor waterstof in vervoer is de toepassing in vrachtwagens of bussen die lange afstanden moeten rijden. Dan speelt gewicht een grote rol en daar wordt de wedstrijd met accu’s wel interessant.

Groengas

Voor het verwarmen van huizen is er een andere concurrent: groengas. Groengas kan geproduceerd worden bij veehouders uit mestvergisting. Of bij rioolwaterzuiveringen uit rioolslib. Ook uit het groenafval maken bedrijven als Omrin al op grote schaal groengas. Groengas is precies hetzelfde als aardgas. Juist de productie van groengas zal de komende jaren snel stijgen, nu de overheid in Nederland daar sterk op inzet met hoge subsidies. Juist in Friesland stijgt deze productie de komende jaren sterk. Veehouders zullen voor hun koeienmest vergisters gaan bouwen en injecteren het groengas rechtstreeks in het aardgasnet. Dat gasnet kan dan blijven bestaan, wat de overbelasting van het stroomnet weer voorkomt. Groengas en accu’s winnen voor deze toepassingen de wedstrijd. Waterstof is in opkomst, maar nog lang niet voor thuisgebruik!