Column Bouwe de Boer: Wergea boeit en bloeit

Onze projectleider Bouwe de Boer schrijft columns voor uiteenlopende media. Op veler verzoek verschijnen deze columns ook op Fossylfrij.frl. In dit verhaal, dat onlangs in Middelpunt Media verscheen, gaat Bouwe in op Wergea Bloeit: jou it troch!

Maandag 19 juni, het is de dag dat een week lang een bijzonder project in Wergea van start gaat. De naam is Wergea Bloeit en die naam is meer dan terecht. Wergea gaat met haar 1800 inwoners een week lang alles uit de kast halen om te laten zien dat de kracht van een dorp echt bestaat en verandering teweeg kan brengen. De dorpskracht om de wereldproblemen lokaal bij de horens te vatten.

De afgelopen maanden zijn met leden van diverse verenigingen gesprekken gevoerd en Wergea pakt de handschoen op. De jeugdsoos, de ondernemersvereniging, basisschool de Twamester, duurzaam Wergea, Bloeizone Wergea, werkgroep Biodiversiteit, Oan tafel, de Kulturele Kommisje, de Keatsferiening en nog veel meer hebben al meer dan 50 ideeën ingediend. Ideeën die moeten passen in een van de vastgestelde categorieën:

  • Cultuur
  • Sûnens
  • Werge(a)brûk
  • Klimaat

Freonen fan Fossylfrij Fryslân

Een week lang is Wergea het middelpunt van het goede leven. Om deze week onvergetelijk te maken werken de Wergeaster groepen samen met de Freonen fan FossylFrij Fryslân aan de organisatie. Deze ploeg wordt versterkt met het team van Welcome to the Village. Het ‘boeiende’ programma zal rond 15 mei gepresenteerd worden aan het dorp.

De verwachting is dat er weinig vlees wordt gegeten, dat er in de ochtend vroeg massaal wordt gezwommen. Maar ook de deelauto zal paraat zijn en uiteraard gaan de kinderen van de Twamester een verrassend programma uit de hoed toveren. Muziek en toneel? Wergea is er klaar voor.

Biodiversiteit, de route lopen of fietsen van het insectennetwerk, een dorpsvisie maken door jeugd het is maar een kleine greep uit het programma.

Wergea Bloeit: jou it troch!

Bij Wergea stopt het niet. In 2024 zijn 5 dorpen welkom om mee te doen aan dit programma. En dan in 2025: het Arcadia-jaar. In die zomer zijn er misschien meer dan 25 dorpen die bloeien? Wy sille it sjen: earst Wergea. Jou it Troch!