Column Bouwe de Boer: Wie sal’t deren?

Onze projectleider Bouwe de Boer schrijft columns voor uiteenlopende media. Op veler verzoek verschijnen deze columns ook op Fossylfrij.frl. In dit verhaal, dat onlangs in Middelpunt Media verscheen, gaat Bouwe in op de salderingsregeling, die onlangs door de Eerste Kamer verlengd is.

Op dinsdag 13 februari besloot de Eerste Kamer dat de salderingsregeling voor zonnepanelen nog even blijft bestaan. Dat betekent dat de meeste bezitters van zonnepanelen opgelucht zijn. De stroom die ze in de zomer teveel opwekken, kunnen nog een paar jaar verrekend worden met de stroom die in de winter te weinig wordt opgewekt. Maar het is niet alleen maar goed nieuws.

Hier is vooral sprake van jarenlange besluiteloosheid. De salderingsregeling is geregeld in de Elektriciteitswet van 1998. Een initiatief van Diederik Samsom. De bedoeling was uiteraard om een stimulans te geven aan de ontwikkeling van zonnepanelen op daken van huizen. En dat is gelukt, zoals in elke straat is te zien. Het grote voorbeeld was Duitsland, waar een soortgelijke regeling bestond.

Keerzijde

Ondertussen is Nederland (en Fryslân daarbinnen als een van de koplopers) het land met de meeste zonnepanelen op huizen na Australië. Daar kunnen we trots op zijn … maar er is ook een keerzijde. En die keerzijde hebben de Duitsers eerder onderkend. Bij zonnig weer in de zomer is het gebruik van stroom laag en de productie van zonnestroom maximaal. Dat matcht niet en geeft op veel plaatsten een groeiend probleem. Het stroomnet raakt vol, waardoor de spanning te hoog oploopt. In Duitsland hebben ze daar iets op bedacht in 2023: een lager tarief voor teruglevering van stroom en een hoge subsidie op batterijen en ook op een laadpaal die terug kan leveren aan een elektrische auto.

Duitse bezitters van zonnepanelen zullen dus beter hun best doen om de stroom van de panelen in hun huis te bewaren of te gebruiken. Dat ontlast het stroomnet.

Salderingsregeling

De salderingsregeling blijft nu zoals die is tot het moment dat er een ‘solide’ alternatief is, dat voldoende zekerheid en vertrouwen geeft aan huurders en woningeigenaren met een kleine portemonnee, stelt de Eerste Kamer.

Energiebedrijven verhogen nu al de stroomprijzen om de extra kosten te kunnen betalen. De discussie zal dus nog blijven en ongetwijfeld eindigen in het volgen van het Duitse voorbeeld. Met extra aandacht voor de kleine portemonnee. De huidige regeling is niet houdbaar. Maak maar haast, duidelijkheid is meer dan nodig.