Column Bouwe de Boer (Zwettekrant): Prijs aardgas helpt natuur

Onze projectleider Bouwe de Boer schrijft columns voor uiteenlopende media. Op veler verzoek verschijnen deze columns ook op Fossylfrij.frl. In dit verhaal, dat onlangs in de Zwettekrant verscheen, gaat Bouwe in op aardgas.

Je kunt geen krant of nieuwssite meer openslaan of het gaat over stikstof of aardgas. De prijs voor aardgas is het laatste half jaar voor grootgebruikers bijna tien keer zo hoog geworden. Wie had dat kunnen voorspellen!

2 miljard

Dit onverwachte fenomeen brengt wel een aantal zaken boven water, die typisch Nederlands zijn, door het jarenlange profiteren van een lage aardgasprijs juist in ons land. Neem bijvoorbeeld de grootste kunstmestfabriek in ons land: Yara in Sluiskil (Zeeland). Dat bedrijf zit in Nederland, vooral vanwege de jarenlange lage gasprijs. Yara gebruikte de afgelopen jaren per jaar 2 miljard M3 aardgas, dat is vier keer zoveel als alle Friese woningen bij elkaar gebruiken.

Verdienmodel veehouders

Nu de prijs van kunstmest stijgt, staat ook het inkomen van de boeren onder druk. Immers, er moet meer betaald worden voor kunstmest, net als voor het krachtvoer. Krachtvoer wordt vooral geproduceerd met gewassen die ook weer (dure) kunstmest vragen. Deze crisis van hoge aardgasprijzen heeft dus direct een groot effect op het verdienmodel in de sector.

Het doet mij denken aan de opkomst van de biogas-installaties die 15 jaar geleden op grote schaal werden gebouwd bij boeren. Dat ging in het begin helemaal crescendo, totdat de grondstoffen die nodig waren – naast de mest van de boer – steeds duurder werden en biogas produceren een molensteen werd voor veel boeren. Alleen zij die lange contracten hadden afgesloten of zelf bij-producten hadden uit de landbouw konden succesvol doorgaan.

Het vergelijk zit ‘m in de mogelijkheid om de kosten in de hand te houden op eigen erf. En dat betekent bouwen aan de afbouw van krachtvoer en kunstmest. Tientallen boeren in Fryslân doen dat al met succes. Het kan dus, en zeker met steun in de rug van het Rijk.

Nieuwe winst

Remkes is stellig: de normen en doelen voor stikstof staan niet ter discussie. De vraag is dus: hoe gaan we die bereiken en de natuur respecteren. Onvermijdelijk is de snelle afbouw van kunstmest en krachtvoer. Kansrijk in positieve zin voor de komende tien jaar is bijvoorbeeld de teelt van gewassen waar lokale producten van worden gemaakt (bijvoorbeeld hennep en lisdodde) en de realisatie van monovergisters om lokaal groengas te produceren. Alles zelf in de hand, CO2 vastleggen, besparen op het gebruik van aardgas, het blijven gebruiken van het gasnet en het stroomnet ontlasten….. en minder stress vooral voor de agrarische sector. Vooral dat laatste betekent perspectief bieden voor de komende twintig jaar. Hoe betalen we dat? Eerst maar snel de buitensporige winsten in de energiesector afromen!