De Kompanjon - met Freon Harmen Wind als directeur - werkt samen met GreenInclusive

Projectontwikkelaar De Kompanjon uit Drachten is de samenwerking aangegaan met GreenInclusive. In 2022 teelt GreenInclusive op de ontwikkellocaties van De Kompanjon in Lemmer, bestaande uit ruim 25 hectare, voor het eerst vezelhennep. 

Vezelhennep

Directeur Harmen Wind – tevens directeur bij Freon Wind Groep – is enthousiast over de samenwerking: “GreenInclusive kan op de locaties die in de toekomst mogelijk een andere (bouw)bestemming krijgen tot die tijd natuurlijke grondstoffen produceren. Hiermee geven we die percelen een duurzame en efficiënte functie. We werken hierbij samen met de bestaande gebruikers van de gronden.” In Lemmer worden de landbouwpercelen aan de Wielewei in 2022 ingezet voor de productie van vezelhennep.

Isolatie van vezelhennep

Voor GreenInclusive is de betrokkenheid van het bedrijf heel belangrijk. “De Kompanjon BV is voor ons daadwerkelijk een partner die ons helpt de behoefte aan natuurlijke grondstoffen in te vullen en die met tal van projecten in de provincie Friesland zelf actief bijdraagt aan de klimaatopgave,” aldus Hendrik Roorda, een van de oprichters van GreenInclusive. In de toekomst kan de samenwerking verder worden geïntensiveerd. “Het zou mooi zijn wanneer GreenInclusive ons natuurlijke woningisolatie terug kan leveren voor onze bouwprojecten. We leggen daardoor CO2 vast in onze gebouwen met lokaal geteelde vezelhennep,” aldus Harmen Wind.

De Kompanjon

De Kompanjon BV is een gebiedsontwikkelaar die is opgericht door Bennie van den Berg, Willem Dijkstra en de broers Harmen en Roelof Wind. Het management ligt bij Freon Wind Groep die goede bekendheid geniet in de particuliere en publieke sector in Friesland en daarbuiten. Zij ontwikkelen en realiseren duurzame projecten, exploiteren een eigen zonnepark en investeren vooruitlopend op toekomstige gebiedsontwikkelingen, op agrarische- en bouwgronden. Wind Groep is een familiebedrijf en zoekt voortdurend naar manieren om zo duurzaam mogelijk te investeren, te bouwen en bij te dragen aan te regio. 

GreenInclusive

Het doel van GreenInclusive is om in Friesland een natuurlijke waardeketen vorm te geven. Hierin produceert de agro-sector de benodigde natuurlijke grondstoffen, wordt de bewerking en verwerking van deze grondstoffen lokaal georganiseerd en vindt het maken van eindproducten ook in Friesland plaats. Daarbij is vezelhennep het gewas dat als grondstof kan dienen voor o.a. natuurlijke woningisolatie.