Decembereditie Ondernemend Friesland besteedt volop aandacht aan Freonen fan Fossylfrij Fryslân

Ondernemend Friesland heeft de laatste editie van het jaar 2019 gepubliceerd. In het magazine schenkt men aandacht aan de Freonen-actie Zon op dak en komt Jaap de Vries van Freon DZyzzion aan het woord.

Zon op dak
De Freonen fan Fossylfrij Fryslân en Energie VanOns geven, ondersteund door provincie Fryslân, met het project Zon op dak een impuls aan de ontwikkeling en realisatie van zonnesystemen op Friese bedrijfsdaken. Zij helpen Friese ondernemers met een ‘leeg’ dak van minstens 1.000 vierkante meter bij het aanvragen van de voordelige SDE+-subsidie. Met deze financiële regeling stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. De SDE+-subsidie bezorgt ondernemers een vergoeding voor iedere opgewekte kWh. De volgende subsidieronde start in maart 2020.

SDE+-subsidieaanvraag
De Freonen en Energie VanOns helpen u gratis en onafhankelijk bij het indienen van de SDE+-subsidieaanvraag en de eerste stappen voor het aanleggen van zonnepanelen op uw bedrijfsdak. Doe de dakscan op fossylfrij.frl/zonopdak en vind uit of uw dak aan de voorwaarden voor een SDE+-aanvraag voldoet.

Bestaande bedrijfsdaken
‘Deze actie is een prachtig stukje maatwerk’, vindt gedeputeerde Sietske Poepjes (Klimaat en Energie). ‘Zonnepanelen horen op plekken waarvoor onder burgers veel goodwill bestaat. Zon op dak biedt een alternatief voor plaatsing in het landschap, waartegen veel weerstand bestaat. Ik ben zeker voorstander van plaatsing op bestaande bedrijfsdaken.’

Lees het gehele artikel in onderstaande embed van Ondernemend Friesland:

DZyzzion
Ook Jaap de Vries van Freon DZyzzion komt in het nieuwste magazine aan bod. Vanaf het begin in 2015 is Jaap al betrokken bij de Freonen fan Fossylfrij Fryslân, aanvankelijk samen met Bouwe de Boer en anderen bij het opzetten van dit initiatief, en nu als lid van het Fossielvrij MKB-team van de Freonen. In 2017 organiseerde hij een drukbezocht symposium over fossielvrij ondernemen en schreef hij het boekje Fossielvrij Ondernemen, dat gratis te downloaden is van de Freonen-website. Diverse bedrijven zijn inmiddels goed op weg en voorbeelden daarvan zijn ook op de website te vinden. De ambitie is om 2020 minimaal 100 fossielvrije bedrijven in Friesland te hebben.

Lees het artikel over Jaap in onderstaande embed van Ondernemend Friesland: