Denk mee over Friese energietransitie: vul de vragenlijst in

Provincie Fryslân is benieuwd hoe haar burgers betrokken willen worden bij de energietransitie. Welke rol zien zij voor zichzelf weggelegd tijdens deze ingrijpende verandering? Om het antwoord te peilen heeft de provinciale organisatie een vragenlijst gelanceerd, waar bewoners hun mening kunnen insturen.

Regionale Energiestrategie
Nederland sprak tijdens het Klimaatakkoord af dat de nationale CO2-uitstoot fors wordt gereduceerd; in 2030 met de helft ten opzichte van 1990 en in 2050 met vijfennegentig procent. Om dit te realiseren werken overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties samen binnen dertig energieregio’s. Binnen deze gebieden, waarvan Fryslân één is, werken de betrokken partijen aan een Regionale Energie Strategie: de RES. Binnenkort moeten de regio’s aangeven hoeveel duurzame energie zij willen opwekken in 2030.

Vul de vragenlijst in
Hoe wil jij betrokken worden bij de energietransitie in Fryslân? Door een korte vragenlijst in te vullen, kun je dit duidelijk maken. Of zoals het Friese jongetje Jelte zegt: ‘Denk mee voor mij en alle kleintjes die nog gaan komen. Dan kunnen we van een duurzame toekomst dromen.’ Vul hier de vragenlijst in.