Drijvend zonnepark Oudehaske vergroot naar in totaal 56.000 zonnepanelen

Freon GroenLeven heeft het drijvende zonnepark bij Oudehaske vergroot en op 6 juni officieel geopend. Naast het bestaande drijvende park, ruim 17.000 zonnepanelen, is een zonnepark geïnstalleerd dat bestaat uit 39.000 drijvende zonnepanelen. Gezamenlijk leveren deze drijvende parken voldoende stroom voor zo’n 9.000 huishoudens.

“De locatie hier vlakbij Oudehaske en Heerenveen leent zich uitstekend voor een drijvend zonnepark”, aldus Joash Wijbenga, bij GroenLeven verantwoordelijk voor de realisatie van dit unieke project. “Het zonnepark is gelegen op een oude zandwinput tussen de vuilnisbelt en de snelweg A7. Met deze ruimte gebeurt al jaren niets. Een goed voorbeeld van multifunctioneel ruimtegebruik.”

De gemeente Heerenveen zet met de uitbreiding van het zonnepark een belangrijke stap in haar duurzame ambities. Jelle Zoetendal, wethouder gemeente Heerenveen: “Met een drijvend zonnepark als dit, wat energie levert voor zo’n 9.000 huishoudens, zetten we als gemeente mooie stappen in het realiseren van onze duurzaamheidsambities.”

Ecologie

GroenLeven maakt gebruik van een uniek eigen drijvend zonne-energiesysteem. De zonnepanelen worden niet op het water geplaatst, maar erboven op speciale zonnebootjes. Dit creëert licht- en luchtstraten, zodat licht en lucht het water kunnen blijven raken. Ook de transformatorhuizen drijven. Hierdoor gaat er maar één elektriciteitskabel naar het land, waardoor er minimale belasting is in de vaak ecologisch rijke oevers van zandwinplassen. Daar kunnen vogels nestelen, otters jagen en vleermuizensoorten worden aangetroffen. Ook de verankering is daarop ingericht, doordat dit gebeurt in de bodem van de plas en niet in de oevers. In deze zandwinningsplas gaat de verankering tot wel 25 meter diepte.

Elektriciteitsnet

Joash Wijbenga: “Een voordeel is dat het zonnepark praktisch naast het hoogspanningsstation van Tennet ligt, waardoor we geen lange kabels hoeven te graven om het park aan te sluiten op het stroomnet. Het drijvende park is verder aangelegd in een zogenaamde oost-west-opstelling, met panelen gericht naar het oosten en naar het westen. Hierdoor realiseren we een gelijkmatige opwek van zonne-energie en minder hoge pieken rond het middaguur. Dat is beter voor de belasting van het elektriciteitsnetwerk.”

Multifunctioneel ruimtegebruik

“Nederland is een klein land”, aldus Peter Paul Weeda, CEO GroenLeven. “Multifunctioneel ruimtegebruik is dan ook essentieel. Met GroenLeven tonen we wat er allemaal mogelijk is met zonnepanelen: op grote daken, als carport, boven fruit, op een luchthaven en dus ook drijvende zonneparken. Nederland is door GroenLeven met drijvende zonne-energie koploper in Europa. Zo drijven er meer dan een half miljoen GroenLeven-zonnepanelen in Nederlandse zandwinplassen. Daar ben ik ontzettend trots op. Ook op dit geweldige zonnepark in Oudehaske. Het laat zien dat opwek van duurzame energie hand in hand kan gaan met natuur en ecologie.”

Foto: GroenLeven