Dronryp wil in 2025 geheel energieneutraal zijn

Het Friese dorp Dronryp wil in 2025 volledig duurzaam zijn. Dit meldt het Friesch Dagblad. Freon The Green World Company is gevraagd een projectstudie uit te voeren, die in september afgerond dient te zijn. ‘We gaan kijken of we het hele dorp duurzaam en zelfvoorzienend kunnen maken’, vertelt The Green World Company-projectmanager Anton Klaver in gesprek met het medium.

Onderzoek
De projectgroep, bestaande uit Freonen-gemeente Waadhoeke, provincie Fryslân, Dorpsbelang Dronryp en het lokale bedrijfsleven, wacht met smart op het resultaat van het onderzoek. Wanneer dit positief uitpakt, dient men een subsidie-aanvraag in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor de Missiegedreven Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie-regeling (MOOI).

Ambitieus plan
In het plan is behalve voor zonne- en windenergie ook ruimte voor waterstof en groengas. Ook een maatschappelijke component is prominent aanwezig. De lokale burgers en bedrijven plukken namelijk de vruchten van het project. Peter Tanghe, voorzitter van Dorpsbelang Dronryp, toont zich dan ook een voorstander in gesprek met het Friesch Dagblad. ‘Jazeker, het is een ambitieus plan. Maar als je geen ambitie toont, kom je nergens.’