Duurzaam Akkrum Nes wil omgeving voor 2050 energieneutraal

Duurzaam Akkrum Nes (DAN) wil Akkrum en Nes voor 2050 volledig energieneutraal maken. Hiervoor bespreekt de energiecoöperatie woensdag 10 april vanaf 19.30 uur in de Lantearne een eerste plan.

Energiemixmethode
Tijdens een tweede bijeenkomst op 7 mei wordt het plan verder uitgewerkt, met behulp van deskundigen van Energiewerkplaats Fryslân (een project van Freon Netwerk Duurzame Dorpen). Deze ideële organisatie – bestaande uit de samenwerkende partners Doarpswurk, Friese Milieufederatie en Freon Ús Koöperaasje – ondersteunt vrijwilligers bij het vormgeven van de energietransitie.

Bij de bijeenkomst staat de Energiemixmethode centraal. Hierin kijkt men naar het energieverbruik van het dorp en hoe dit, met inzet van zonne-, wind of geothermie-energie, energieneutraal te maken is.

Het eindresultaat van de brainstormsessies wordt gepresenteerd tijdens de Reuzedei op 1 juni 2019.

Meedenken?
Denk mee met Duurzaam Akkrum Nes en geef je op voor één van de bijeenkomsten: info@duurzaamakkrumnes.nl