Duurzaam Doen Lezing over aquathermie bij Freon ROC Friese Poort

Op donderdag 16 mei 2019 organiseren Freon ROC Friese Poort Centrum Duurzaam, Duurzaam Heeg, Rindert de Jong en Freon Wetterskip Fryslân een Duurzaam Doen Lunchlezing over aquathermie; het halen van warmte uit water.

Alternatieve warmtebronnen
Er is de laatste tijd veel te doen over alternatieve warmtebronnen voor nieuwbouw en bestaande bouw. Aquathermie is één van de mogelijkheden, en een heel goed alternatief in Friesland. Warmte uit water is in onze provincie ruim voorradig. Het is echter de kunst om het te winnen, transporteren en distribueren.

In deze Duurzaam Doen Lezing word je langs het Klimaatakkoord – via de Regionale Energie Strategie Fryslân en de Green Deal Aquathermie – geleid naar de potentie van aquathermie in Friesland. Vervolgens worden een werkende situatie in Bakhuizen en de plannen voor Warm Heeg uitgelegd.

Programma
11.45 uur Inloop met een broodje
12.15 uur Welkom door Roeland Westra
12.25 uur Het grote plaatje (Arjan van den Hoogen, Wetterskip Fryslan)
12.40 uur Individuele oplossing (Rindert de Jong, particulier, eigen oplossing)
12.55 uur Collectieve oplossing (Sybrand Frietema, energiewerkplaats en Warm Heeg)
13.10 uur Ruimte voor vragen
13.30 uur Afronding

De lezing vindt plaats op donderdag 16 mei 2019 van 12.15 tot 13.30 uur aan de Anne Wadmanwei 6, 8915 BD EJ Leeuwarden.

Aanmelden kan hier.