Duurzaam Wergea sluit zich aan bij Energie VanOns

Freon Energie VanOns heeft kortgeleden een nieuwe coöperatie mogen begroten: Duurzaam Wergea. Het gaat hierbij om “een coöperatie van en voor de inwoners van Wergea, Warstiens, Eagum en Domwier om de omgeving duurzamer te maken”, stelt onze Freon. “Samen willen we bijdragen aan het verduurzamen van ons energieverbruik door het mogelijk maken en realiseren van lokale duurzame energieprojecten en het stimuleren van energiebesparing.”

Iets voor het dorp betekenen

“Het blijkt steeds duidelijker dat we met zijn allen niet op deze manier met onze energie, grondstoffen en klimaat door kunnen blijven gaan”, vertelt George Kooistra, actief als secretaris bij Duurzaam Wergea, op de site van Energie VanOns. “De overtuiging dat je daar zelf iets aan kunt doen en de wil om iets voor het dorp te kunnen betekenen, is de motivatie om tijd en energie in deze coöperatie te steken.”