Dynamische stroom- en gasprijs in februari opnieuw ruim onder prijsplafond

Ook in de maand februari bleven de stroom- en gasprijzen die huishoudens met een dynamisch energiecontract betaalden ruim onder de maximale tarieven van het prijsplafond. Per kilowattuur stroom kwam het gemiddelde uit op 0,322 euro waar de limiet op 0,40 ligt, terwijl een kuub gas gemiddeld 1,281 euro kostte (prijsplafond: 1,45). Dat blijkt uit cijfers van energiebedrijf Zonneplan.

In januari realiseerde nog een enkele Zonneplan energieklant een gemiddelde gasprijs boven het prijsplafond. Afgelopen maand bleef echter iedereen met een dynamisch energiecontract onder de grens van 1,45 euro. Dat kan ook niet anders, want er was in februari geen enkele dag waarop de gasprijs daarboven kwam. Voor stroom geldt net als voor januari dat geen enkele gebruiker de limiet van 0,40 euro per kWh overschreed. De gebruiker met de laagste gewogen gemiddelde prijs kwam uit op 0,269 euro per kWh, terwijl degene met de hoogste prijs alsnog slechts 0,344 euro betaalde.

Bijna helft energiekosten naar Belastingdienst

Door geen aanspraak te hoeven maken op het prijsplafond bespaarden huishoudens met een dynamisch energiecontract de belastingbetaler opnieuw veel geld. Sterker nog: bijna de helft van hun energiekosten vloeiden juist naar de Belastingdienst toe. Want hoewel de inkoopprijzen voor gas en stroom sterk zijn gedaald, is de energiebelasting per 1 januari juist fors gestegen en keerde de btw op energie terug van 9 naar 21 procent. Dat maakt dat per kuub gas in februari liefst 55 procent van de kosten belastingen bedroegen. Voor stroom is dit zelfs 56 procent.

Derde van jaarlijks gasverbruik achter de rug

Nu de lente in aantocht is en de gasvoorraden goed gevuld zijn lijkt de kans klein dat de dynamische gasprijs de komende tijd nog zal toenemen. Huishoudens met een doorsnee verbruikspatroon hebben nu al een derde van het jaarlijkse gasverbruik achter de rug. Mede door de lagere gasprijs en het feit dat zonnepanelen de komende maanden steeds meer opwekken, zal ook de stroomprijs eerder dalen dan stijgen. Zo staat het contract voor februari 2024 momenteel bijvoorbeeld op 163 euro per megawattuur, wat inclusief belastingen neerkomt op zo’n 0,35 euro per kilowattuur. Nog geen twee maanden geleden stond hetzelfde contract nog op 295 euro (0,51 per kWh inclusief belastingen).