Eerste duurzame kerosinefabriek van Europa in Delfzijl

Amstelveen, 27 mei 2019 – KLM Royal Dutch Airlines heeft zich voor een periode van tien jaar gecommitteerd aan de ontwikkeling en inkoop van 75.000 ton duurzame vliegtuigbrandstof per jaar. KLM is de eerste luchtvaartmaatschappij ter wereld die op deze schaal in duurzame vliegtuigbrandstof investeert. SkyNRG, wereldmarktleider voor duurzame luchtvaartbrandstof (SAF), zal Europa’s eerste specifieke fabriek voor de productie van SAF in Delfzijl ontwikkelen.

Regionale afval- en reststromen
De productiefaciliteit zal zich specialiseren in de productie van SAF, bioLPG en nafta, waarbij voornamelijk regionale afval- en reststromen als grondstof worden gebruikt. De fabriek zal de eerste in zijn soort ter wereld zijn. De bouw van deze faciliteit, die gepland staat om te openen in 2022, is een concrete stap om tegemoet te komen aan de duurzaamheidsambities van KLM en bij te dragen aan het bredere industrieplan “Smart and Sustainable”. SHV Energy, wereldleider in LPG-distributie, zal ook in de faciliteit investeren en de geproduceerde bioLPG kopen.

Duurzame vliegtuigbrandstof is een noodzakelijke kortetermijnoptie die de commerciële luchtvaartindustrie heeft om, op korte termijn, de CO2-emissies te verminderen, naast vernieuwing van de vloot en verbetering van de operationele efficiëntie. Er wordt momenteel echter niet genoeg duurzame kerosine geproduceerd. De nieuwe fabriek is een SkyNRG-project, DSL-01 genaamd, en zal zich toeleggen op de productie van duurzame vliegtuigbrandstof. Vanaf 2022 produceert de fabriek jaarlijks 100.000 ton SAF, evenals 15.000 ton bioLPG, als bijproduct. Het betekent een CO2-reductie van 270.000 ton per jaar voor de luchtvaartindustrie. Dit is een belangrijke stap voor de industrie om tegemoet te komen aan de behoefte aan koolstofemissiereductie enerzijds en de toenemende vraag naar duurzame vliegtuigbrandstof aan de andere kant.

CO2-reductie van 85%
De grondstoffen die voor de productie worden gebruikt, zijn afval- en reststromen, zoals gebruikte frituurolie, die voornamelijk afkomstig zijn uit regionale industrieën. De faciliteit zal draaien op duurzame waterstof, die wordt geproduceerd met behulp van water en windenergie. Dankzij deze keuzes levert deze duurzame vliegtuigbrandstof een CO2-reductie op van ten minste 85% ten opzichte van fossiele brandstof. Het gebruik van SAF zal ook bijdragen aan een significante afname van ultrafijne deeltjes en zwavelemissies. De bouw van deze faciliteit is in hoge mate in overeenstemming met de duurzaamheidsdoelstellingen van KLM en is een belangrijke stap in de richting van de uitvoering van het industrie-actieplan “Smart & Sustainable”, dat werd opgesteld door twintig toonaangevende transportorganisaties en kenniscentra. Amsterdam Airport Schiphol zal ook investeren in de ontwikkeling van deze faciliteit.

Brandstof voldoet aan de hoogste duurzaamheidsnormen
De onafhankelijke Sustainability Board van SkyNRG adviseert over de vraag of de brandstof voldoet aan de hoogste duurzaamheidsnormen en zorgt er daarbij voor dat de brandstof (geproduceerd uit afvalstromen) geen negatieve impact heeft op de voedselvoorziening en het milieu. Er zal absoluut geen gebruik worden gemaakt van voedselgewassen, zoals sojaolie en palmolie (of bijproducten zoals PFAD en POME), voor de productie. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van WWF International, de European Climate Foundation, Solidaridad Network en de Universiteit van Groningen. Bovendien wordt de duurzaamheid van de keten en gerelateerde producten gewaarborgd door certificering door de Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB), de hoogst mogelijke certificeringsnorm voor duurzame brandstoffen.

Partners
Naast KLM en SHV Energy heeft SkyNRG samengewerkt met verschillende andere partners in Nederland en daarbuiten op het DSL-1-project: EIT Climate-KIC, Royal Schiphol Group, GROEIfonds, NV NOM, Groningen Seaports, Nouryon, Gasunie, Arcadis, TechnipFMC, Haldor Topsoe, Desmet Ballestra, Susteen Technologies en MBP Solutions. Deze partners zullen worden betrokken bij verschillende fasen van het project.

SkyNRG Announces Europe’s First dedicated commercial scale plant for sustainable aviation fuel

SkyNRG Announces Project DSL-01: Europe’s First dedicated commercial scale plant for sustainable aviation fuel. Together with KLM and SHV Energy. SkyNRG has joined hands for DSL-01 with various other partners in the Netherlands and beyond: EIT Climate-KIC, Royal Schiphol Group, GROEIfonds, NV NOM, Groningen Seaports, Nouryon, Gasunie, Arcadis, TechnipFMC, Haldor Topsoe, Desmet Ballestra, Susteen Technologies, and MBP Solutions.

(Bron: persbericht SkyNRG)