Energiefonds Friesland stelt €750.000 beschikbaar voor zonnepanelen op woonhuizen

Het is nu voor particuliere huiseigenaren in Friesland mogelijk om via zonnepanelenverhuurder Solease zonder investering zonnepanelen te laten installeren op hun eigen dak. Freon Energiefonds Friesland (Fûns Skjinne Fryske Enerzjy, FSFE) stelt hiervoor € 750.000 beschikbaar en zet haar kennis en netwerk in om zo veel mogelijk Friese huishoudens te verduurzamen. Door deze investering kunnen op termijn bijna 900 huishoudens zonder extra kosten overstappen op zonne-energie.

Het aantal zonnepanelen op particuliere Friese daken is beperkt en moet harder groeien. Door de samenwerking met Solease kan het Friese Energiefonds een substantiële impuls geven aan de verduurzaming van Friese woningen. Michel Hendriks, directeur van het Friese Energiefonds, licht toe: “We zijn heel blij dat we als FSFE nu financieringsoplossingen hebben voor zonnepanelen van particulieren tot aan grote zonneweides en alles daar tussenin, inclusief woningcoöperaties.”

Zorgeloos zonnepanelen huren
Door zonnepanelen te huren, besparen gezinnen op hun stroomkosten. Gemiddeld houden de huurders van Solease onderaan de streep zo’n 130 euro per jaar over. Solease verzorgt de aanschaf, installatie, monitoring, reparatie en verzekering van de panelen. De drempels die mensen ervaren bij het kopen van zonnepanelen, zoals het hoge aanschafbedrag en de lange terugverdientijd, vallen hiermee dus weg. Zonnepanelen op Friese daken vangen bovengemiddeld veel zon in vergelijking met de rest van Nederland. Op sommige plekken is de zoninstraling zelfs even hoog als in Noord-Frankrijk. Dat maakt het extra aantrekkelijk om over te stappen op zonne-energie. Daarnaast is het overkopen van het zonnestroomsysteem op elk moment mogelijk. Daarvoor bouwen huurders ieder jaar een koopkorting op van gemiddeld ruim 200 euro.

Toekomstige uitbreiding
Het streven van beide partijen is om de portefeuille uit te breiden naar € 5 miljoen, waarbij een bank voor € 4 miljoen instapt. Roderick van Wisselingh, financieel directeur van Solease, zegt daarover: “Door de financiele steun van FSFE kan Solease in Friesland 150 huishoudens extra helpen om over te stappen op zonne-energie. En met de beoogde bankfinanciering erbij wel 900 huishoudens. En daarna willen we graag nog meer mensen helpen. Met een besparing van ongeveer 2.000 kilogram CO2 per jaar per zonnedak levert dit een mooie duurzame impact op in Friesland.”

Van Friesland voor Friesland
Met de financiering van het FSFE vloeit een deel van de rente terug naar de Provincie Friesland waardoor deze gelden binnen de provinciegrenzen blijven en bijvoorbeeld ingezet kunnen worden voor versterking van de Friese “Mienskip” (gemeenschap). Solease werkt zoveel mogelijk met lokale installateurs. De kans is dus groot dat een Fries installatiebedrijf de panelen op de Friese daken komen monteren.

Voor meer informatie: www.solease.nl/friesland

Over Energiefonds Friesland (FSFE)
Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) is opgericht met als primaire doelstelling een bijdrage te leveren aan de duurzaamheidsambitie van de provincie Fryslân. Het FSFE doet dit door het ter beschikking stellen van financiële middelen aan projecten op het gebied van duurzame energie en energiebesparing. Deze projecten moeten een aantoonbare bijdrage leveren aan de energie transitie in de provincie Fryslân.

Over Solease
Solease verhuurt zonnepanelen aan particuliere huiseigenaren en bedrijven middels een ontzorgconcept. Het Solease model werkt met een vast maandbedrag dat naast aanschaf en installatie ook de kosten voor financiering, verzekering en reparatie omvat. Klanten kunnen zo zonder investering en gedoe meteen gegarandeerd duurzame energie produceren met hun eigen dak voor een prijs die meestal lager is dan de huidige elektriciteitskosten. De gemiddelde CO2 besparing voor een klant is 2 ton per jaar wat gelijk staat aan 20.000 autokilometers of de jaaropname van 100 bomen. Zie ook: www.solease.nl

(Bron: persbericht FSFE)