Energiesystemen van de toekomst bieden kansen voor ondernemers

Tijdens een inspiratiebijeenkomst van de Freonen fan Fossylfrij Fryslân en Freon Firda bij de Cycle-Up Hub in Leeuwarden op woensdag 14 februari stonden de energiesystemen van de toekomst centraal. Mayte Leinenga (Cycle-Up Hub), Niels de Jong (Qien) en Marro Mijnans (ELIX) deelden hun expertise over dit actuele thema.

Leinenga opende de bijeenkomst met een korte rondleiding door de Cycle-Up Hub. Onder meer Pottle, Fryslân Fungies, Stadshout Leeuwarden en New Food Horizons zijn gevestigd in het pand, waar een circulaire community zich dagelijks richt op het creëren van impact. “Wij streven naar een circulaire economie waarin we het gebruik van grondstoffen minimaliseren en afval tot een minimum reduceren”, aldus Leinenga. “Ook ambiëren we een wereld waarin afval niet langer bestaat en duurzame producten de norm zijn.”

De Cycle-Up Hub, wiens naam voortkomt uit de werkwijze om afval te upcyclen (het verwerken van afval tot producten met meerwaarde), biedt meerdere mogelijkheden voor geïnteresseerde partijen, zoals shared services, productieruimte of ondersteuning bij logistiek. Doel is om de ondernemers binnen de community ook onderling te verbinden en elkaar te laten versterken. “Wil je ook deel uitmaken van deze snel groeiende community? Sluit je dan bij ons aan!”

Slimme gebouwsystemen

Niels de Jong, Product- & Innovatiemanager bij Qien, ging in op de mogelijkheden van slimme gebouwsystemen. “De energietransitie en bijbehorende regelgeving leidt tot nieuwe eisen voor technische installaties in gebouwen. Deze dienen een effectief energiegebruik te realiseren, maar ook een goed comfortniveau. Daarvoor zijn slimme energiesystemen noodzakelijk, die onder meer zelflerend en voorspellend zijn. Kunstmatige intelligentie (AI) en algoritmes spelen hierbij een belangrijke rol.” Qien, de werkgever van De Jong, biedt een add-on voor bestaande gebouwbeheersystemen. “Deze add-on voorspelt, met behulp van een zelflerend algoritme, de energiebehoefte van een gebouw voor het komende etmaal. Op basis van de gebouwdynamiek, aanwezige installatie, lokale weersvoorspelling en ingestelde comfortgrenzen wordt de benodigde energiebehoefte vastgesteld.”

“De voorspellende algoritmes benutten maximaal de warmtecapaciteit van het gebouw en de aanwezige energiebuffers. Tevens biedt het de mogelijkheid om gebruik te maken van dynamische energietarieven. Dit leidt tot een energiebesparing van 10 tot 40% maximale inzet van duurzame energie, aanzienlijke CO2-reductie en voorkomt een te vroege, vaak dure, renovatie van een technische installatie”, besluit de gastspreker.

Oplossingen voor netcongestie

Marro Mijnans, ontwikkelaar dynamische energiesystemen, kwam namens Zonnestroom Nederland en ELIX aan het woord. De huidige energiesituatie biedt een complex plaatje, zo stelt hij. “Netcongestie, veranderende energieprijzen, de toenemende behoefte om elektrische auto’s te laden; de voorbeelden zijn legio. Wij proberen ondernemers te helpen om binnen deze context winstgevend te verduurzamen. De kern van het probleem is helder: de vraag naar en het aanbod van energie zijn niet meer in balans en leiden tot uitdagingen voor ondernemers.” Het credo ‘meten is weten’ doet ook bij dit thema opgeld, aldus Mijnans. “Dynamische vermogensregelingen en load balancing – het vinden van een balans tussen opwek en verbruik van elektriciteit – en netcongestiemanagement gelden als mogelijke oplossingen. In het laatste geval kunnen ondernemers deelnemen aan pilotprojecten van regionale netbeheerders, waarbij ze tóch worden aangesloten op het net wanneer ze met projectdeelname meehelpen om de congestie op te lossen.”

Mijnans wijst bovendien op curtailment, een manier om geld te verdienen met de afschakeling van zonnepanelen. “Bij curtailment piek je toppen af, benutten we het elektriciteitsnet efficiënter én genereer je inkomsten. Ondernemers ontvangen deze financiële prikkel omdat ze zo meehelpen aan het balanceren van het energienet”, aldus de gastspreker, die klanten eveneens ondersteunt door energieprofielen te simuleren. “Dagelijks hebben we te maken met klanten die willen verduurzamen of een nieuwbouwpand willen realiseren. Om hen te ondersteunen kijken we allereerst naar de bestaande data van de klant, evenals hun toekomstige plannen. Dat leidt tot een energieprofiel, dat we vervolgens simuleren om de ondernemers van een goed advies te kunnen voorzien. Centraal hierbij staan onder meer het zelf regie pakken op je toekomstige energiehuishouding, het zelf opwekken van energie, het energieverbruik verlagen, energie slimmer aansturen en energie opslaan.”