Energietransitie leidt tot banengroei bij MG Energy Systems

De energietransitie maakt wereldwijd zijn opmars, wat leidt tot meer vraag naar duurzame oplossingen. Dit merken ze bij Freon MG Energy Systems ook in de alsmaar groeiende vraag naar batterij-opslagsystemen. Naast de uitdaging voor de politiek om de energievoorziening en de verduurzaming daarvan te waarborgen, is het voor bedrijven als MG een steeds grotere uitdaging om technisch personeel te vinden.

MG Energy Systems is gespecialiseerd in het maken van high-end lithium-ion batterijsystemen. In deze batterijsystemen wordt gebruik gemaakt van innovatieve technologieën om de beste prestaties te waarborgen. De batterij systemen worden gebruikt voor off-grid, automotive en maritieme toepassingen.

De producten van MG Energy Systems worden wereldwijd verscheept. Van een volledig elektrische rondvaartboot in Amsterdam tot een elektrische stadsbus in Mexico, overal ter wereld kun je tegen de systemen van MG aanlopen. 

Netcongestie

“Tegenwoordig vragen we steeds meer van het elektriciteitsnetwerk met bijvoorbeeld het opladen van al onze elektrische auto’s”, vertelt een woordvoerder van MG. “Aan de andere kant is er een grote toename in het aantal zonnepanelen en overige opwekkers van groene energie. Dit alles heeft als gevolg dat de vraag en het aanbod van stroom op bepaalde momenten groter is, dan wat ons elektriciteitsnetwerk aankan. Als gevolg van de energietransitie zal deze zogenaamde netcongestie in de komende tijd steeds vaker een rol gaan spelen.”

Peak-shaving

“Een mogelijke oplossing voor dit probleem zijn zogenaamde ‘peak-shaving’ systemen. Enerzijds slaan deze batterij opslagsystemen de extra stroom op die binnenkomt en het elektriciteitsnet niet meer kan opnemen. Anderzijds leveren deze systemen de stroom weer zodra de vraag groter is dan het elektriciteitsnet kan leveren. Hiermee worden de ‘piekmomenten’ opgevangen en wordt het elektriciteitsnetwerk minder belast.”

Ook bij MG is zo’n peak-shaving systeem te vinden, de zogenaamde ‘powerwall’. Met een opslagcapaciteit van 250 KWh worden de piekmomenten opgevangen. Zo worden ‘s ochtends 7 elektrische auto’s geladen en is de stroombehoefte groot, en wordt ‘s middags stroom opgewekt met 400 zonnepanelen en is er een overschot aan stroom. Met de powerwall is dit mogelijk zonder het elektriciteitsnet te extra te belasten.

Toekomst duurzame energie

Gezien de ontwikkelingen in de energietransitie zal de vraag naar duurzame oplossingen en gekwalificeerd personeel de komende tijd alleen maar blijven groeien. Al 12,5 jaar lang werkt MG vanuit passie en gedrevenheid voor de techniek en streeft zij constant naar innovatie en het hoogst haalbare. Het daarmee bijdragen aan een duurzame toekomst is de basis bij de ontwikkeling van de producten. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het succes van vandaag. Nu is het zaak ervoor te zorgen dat er genoeg handen zijn om die groeiende vraag te kunnen dragen.

Foto: MG Energy Systems