Energiewacht Groep verduurzaamt ruim 800 woningen met zonnepanelen van SolarToday

Freon Energiewacht Groep werkt al enige tijd, in samenwerking met installatiebedrijf Drost instal B.V. en in opdracht van Lyaemer Wonen (tegenwoordig Dynhus), aan het verduurzamen van woningen in Echtenerbrug, Delfstrahuizen, Echten, Bantega en Oosterzee. Ook meerdere wijken in Lemmer hebben al bezoek gehad van installateurs. De verduurzamingsactie bestaat namelijk uit het aanbrengen van zonnepanelen, die geleverd worden door Freon SolarToday.

Zonnepanelen

“Met zonnepanelen op het dak verlagen de woonlasten van de huurders door lagere energiekosten”, vertelt een woordvoerder van Energiewacht Groep. “Daarnaast dragen de zonnepanelen bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Het enthousiasme om deel te nemen aan dit project is erg hoog. Meer dan 90% van de bewoners heeft aangegeven mee te willen doen aan het project.”

Op het overgrote deel van de daken worden 8 panelen geplaatst. De werkzaamheden zullen in de loop van 2021 worden afgerond, zo meldt onze Freon.