Ennatuurlijk geeft met magazine inzicht in duurzaamheid warmtenetten

Freon Ennatuurlijk heeft onlangs het magazine Ons Blad uitgegeven, waarin men duurzaamheidscijfers van de eigen warmtenetten presenteert. Onder meer de twee warmtenetten in Leeuwarden – De Zuidlanden en Camminghaburen – komen uitgebreid aan bod. Ook bespreekt Ennatuurlijk de duurzame plannen voor de toekomst.

Aardwarmte
‘Als alles volgens plan verloopt, krijgt minstens 50 procent van Leeuwarden in 2050 duurzame warmte uit diepe aardlagen’, vertelt Herman Exalto van Energie Beheer Nederland (EBN) in Ons Blad. ‘Leeuwarden is de tweede grote gemeente die aardwarmte inzet voor verwarming van woningen en bedrijven’. Om deze ambities te realiseren is jaren geleden het consortium Warmte van Leeuwarden in het leven geroepen. Dit verbond bestaat naast Freonen Ennatuurlijk en Bouwgroep Dijkstra Draisma ook uit EBN en Shell.

Volgens Exalto staat er voor begin 2021 een proefboring op 2,5 kilometer diepte op het programma. Wanneer deze proef naar tevredenheid verloopt, kunnen Leeuwarder klanten een jaar later aardwarmte afnemen.

Verduurzaming
Ook gaat het verhaal in op de plannen een warmtering rond Leeuwarden aan te leggen. Hieraan kan ook een duurzame warmtebron als restwarmte uit industrie worden gekoppeld. Ennatuurlijk meldt dat de CO2-reductie van het warmtenet in de Friese hoofdstad in 2030 minstens 70 procent zal bedragen. In 2040 moeten de netten CO2-neutraal zijn.

Ons Blad
Wil je het hele magazine lezen? Klik dan hier.