Enquête Bouwgroep Dijkstra Draisma: comfortabel wonen

Freon Bouwgroep Dijkstra Draisma doet onderzoek naar comfortbeleving in woningen. Hiervoor heeft het bedrijf een enquête opgezet. In deze online vragenlijst komen ook meerdere duurzaamheidsaspecten aan bod.

Infraroodpanelen

Zo krijgen geënquêteerden de kans hun droomhuis samen te stellen, waarbij onder meer vloerverwarming en infraroodpanelen als duurzame keuzes worden gepresenteerd. Ook kunnen deelnemers aan de vragenlijst aangeven in hoeverre duurzaamheid een rol speelt binnen hun beslissingen rondom wooncomfort.

Vul de enquête via deze link in.