Feestelijke zomerbijeenkomst Freonen en Ús Koöperaasje groot succes

De zomerbijeenkomst van de Freonen fan Fossylfrij Fryslân en Ús Koöperaasje op vrijdagmiddag 23 juni was een groot succes. Onder toeziend oog van ruim 100 aanwezigen opende Andries Bouwman, bestuurslid bij Ús Koöperaasje, de bijeenkomst samen met Bouwe de Boer, kwartiermaker bij de Freonen fan Fossylfrij Fryslân. “Laten we elkaar vanmiddag inspireren, enthousiasmeren en de coöperatieve beweging verder helpen!”, aldus Bouwman.

Hoofdspreker van de middag was Kees Klomp, lector betekeniseconomie aan de Hogeschool van Rotterdam. Hij trapte af door voor te lezen uit zijn kinderboek ‘De Regenmaker’, waarmee Klomp uitdroeg dat je als individu het verschil kan maken binnen de maatschappij. In het boek dient het vogeltje Olla als inspiratie voor velen. Tijdens een brand in hun bos besluiten alle aanwezige dieren te vluchten. Maar niet Olla, die de brand denkt te kunnen blussen en een druppeltje in haar snavel neemt. “Een regenbui is niets meer dan een optelsom van heel veel kleine druppeltjes”, meent ze. De boodschap komt aan bij de andere dieren, die op hun beurt ook druppeltjes richting de brand brengen. Het resultaat? De brand wordt geblust, het bos gered en de toekomst gewaarborgd. Een metafoor voor onze situatie in de maatschappij, probeert Klomp de aanwezigen duidelijk te maken.

De neoklassieke economie heeft volgens Klomp zijn langste tijd gehad. Als alternatief stelt hij de betekeniseconomie voor. Een “existentiële benadering van economie die ons individuele, menselijke bestaan aan het universele, natuurlijke bestaan koppelt”. Ecologie vormt daarbij het centrale thema.

“Wij zijn gebouwd voor verbinding, zingeving en om dingen met elkaar te delen”, stelt de hoofdspreker. “Mensen zijn geen rationele egoïsten. Mijn studenten proberen mij er vaak van te overtuigen dat ik met een roze bril kijk en dat mensen van nature egoïstisch zijn. Nee!”

“Jullie zijn Olla”, vertelde Klomp de aanwezigen in Wergea. “De norm schrijft voor om weg te vluchten voor het vuur; jullie laten zien dat het anders kan. Mienskip is hier nog cultuurgoed.”

Toekomst Ús Koöperaasje en Freonen

Vervolgens namen Talitha Souverein, Tine Baars en Govert Geldof het woord. Het trio zet zich sinds maart dit jaar volop in voor Ús Koöperaasje. Souverein vertelde onder meer over Generatie Fryslân 2035. Een netwerk van young professionals tussen de 20-35 jaar, dat in 2035 mogelijk op sleutelposities zit in Friesland om te bouwen aan een mooie toekomst voor huidige én toekomstige generaties. “In 2035 is geluk, gezondheid en welbevinden het uitgangspunt”, zo droeg ze voor uit het manifest van de organisatie. “Ik, jij en zij heeft plaatsgemaakt voor wij. Wat kan, regelen we zelf lokaal in samenwerking tussen stad en platteland. We hebben een deeleconomie, waarin gebruik belangrijker is dan bezit. Onze energie is goedkoop, betrouwbaar en in eigen duurzaam beheer opgewekt.” Baars en Geldof vertelden vervolgens over de ambities van Ús Koöperaasje. “Met nieuwe mensen gaan we er fris tegenaan om de 70 energiecoöperaties maximaal te faciliteren ter voorbereiding op de nieuwe energietijd.”

Bouwe de Boer gaf een bloemlezing van de toekomstige plannen van de Freonen fan Fossylfrij Fryslân. De kern hiervan vormt het tienpuntenplan, een belangrijk document voor de komende jaren. “De Freonen zijn inmiddels doorgegroeid naar 150 leden en het is nu tijd om grote stappen te zetten. Thema’s zoals elektrische deelauto’s, samenwerking met de jeugd en het verduurzamen van Freonen-medewerkers vormen belangrijke ambities.”

Team Horsthuis

Jeroen Horsthuis vertelde namens full-service foto- en videospecialist Team Horsthuis over zijn duurzame visie. Duurzaamheid is bij Team Horsthuis de normaalste zaak van de wereld “Wij zijn al drie jaar gecertificeerd energiepositief”, legt Jeroen uit, die uiteindelijk circulair wil worden met het bedrijf. “We hebben al een eigen moestuin en kas en verdiepen ons nu in een apparaat dat het gebruikte plastic kan shredderen. Daar kunnen we in de toekomst bijvoorbeeld kopjes van maken om koffie uit te serveren. Binnen 7 jaar willen we alleen nog klanten die iets met duurzaamheid hebben.”

Wergea Bloeit

Vervolgens ging de blik op Wergea Bloeit: jou it troch!, de groene themaweek in Wergea. Een experiment (19 t/m 25 juni) waarin de kracht van het dorp, de krêft fan de mienskip, centraal stond.

Er vonden de hele week activiteiten plaats rondom vier thema’s: Cultuur, Sûnens, Klimaat en Wergeabrûk. Wergea Bloeit gaat over plezier hebben, gezonder leven, aandacht voor elkaar hebben, doelen stellen, geloven in jezelf en de mienskip, evenals samen werken aan een bloeizone. Wergea Bloeit is een initiatief van Freonen fan Fossylfrij Fryslân, in samenwerking met Arcadia en Welcome to The Village.

Duurzaam Wergea

Daarna betrad Daan Borjeson, samen met collega’s van Duurzaam Wergea, het podium met groot nieuws: Duurzaam Wergea werd officieel lid van Ús Koöperaasje. Andries Bouwman en voorzitter Marc Bekhof, voorzitter van de Wergeaster energiecoöperatie, ondertekenden het officiële document. Daarmee zetten beide partijen zich gezamenlijk in voor energie op basis van hernieuwbare bronnen en een groenere leefomgeving.

Buurtbestuurders

Tijdens de bijeenkomst werd het nieuwe deelautoconcept Buurtbestuurders officieel gelanceerd. Met Buurtbestuurders kunnen energiecoöperaties juist op het platteland het initiatief nemen voor een deelautoproject. Het project is het resultaat van een succesvolle pilot die de afgelopen maanden liep in Akkrum, Warns en IJlst.  Namens de Freonen die als aanjager fungeerden, gaf Bouwe de Boer het project door aan Friesland Huur en Energie van Ons die het nu verder uitrollen. De Boer: “We hebben ervaren dat het werkt: een deelautoproject waarbij niet de auto centraal staat, maar de mensen die ermee rijden. Daarom noemen we het Buurtbestuurders. Energiecoöperaties en verenigingen organiseren dit met onze hulp. En geven het door aan hun buurt, dorp of wijk. Dit wordt echt ervaren als een cadeau voor de mienskip.”

Alle hulp bij lancering

Energiecoöperaties en andere verenigingen die het initiatief via Buurtbestuurders nemen, krijgen daarbij alle hulp. Ze ontvangen een training en toolkit met promotiemiddelen om hun buurtbewoners te enthousiasmeren. De elektrische auto’s, de administratie en de laadpalen worden allemaal geregeld door de Buurtbestuurders-organisatie die vanaf nu door Friesland Huur en Energie van Ons wordt geleid. Lees hier meer over Buurtbestuurders.

Foto: Lucas Kemper