Fotoverslag Freonen-bijeenkomst 24 april 2019

Op woensdag 24 april kwamen de Freonen fan Fossylfrij Fryslân bij elkaar in de Oranjezaal van het Leeuwarder stadhuis. Daar spraken de Freonen over de plannen voor de toekomst en gaven ze voorbeelden van geslaagde onderlinge samenwerkingen. Bekijk op deze pagina een fotoverslag van de gezellige Freonen-bijeenkomst.

Fotoverslag
Freonen-bestuursvoorzitter Gerben Gerbrandy opende, na een korte inleiding door projectleider Bouwe de Boer, de bijeenkomst. Hij heette de aanwezige Freonen hartelijk welkom en gaf aan vol enthousiasme naar de toekomst te kijken. Daarin ziet Gerbrandy voor de Freonen een belangrijke rol weggelegd.

Presentaties
Durk-Pieter Noordenbos van BWH ontwerpers verzorgde de eerste presentatie van de middag, over de website Fossylfrij.frl. Mark Voolstra van Freon Autogroep (Haaima) ging in op de activiteiten van de Mobiliteitsgroep van de Freonen, terwijl Jelle van der Galiën van ASN Installaties het woord nam namens de MKB-groep binnen het duurzame netwerk. Jaap Hoeksema van Energie VanOns vervolgde de presentaties namens de Energiekerngroep van de Freonen.

De slotpresentatie kwam voor rekening van Gerke Draaistra van Freon Mannen van Staal. Hij vertelde over de duurzame innovatie bij zijn bedrijf. Gerke haalde onder meer het voorbeeld aan van ECO Carports, die in samenwerking met andere Freonen tot stand komen. Daar kun je hier meer over lezen.