Freon Biolease voortaan verder als GRIENR

Freon Biolease gaat per direct door het leven als GRIENR. De nieuwe naam is een samentrekking tussen het Friese woord voor groen en de letter R, die voor regisseur staat. Met de aangepaste benaming benadrukt het in Leeuwarden gevestigde bedrijf haar ontzorgende rol bij het realiseren van andermans groene ambities.

Groengas
Het voormalige Biolease gaat in een persbericht in op de verandering: ‘Wij zijn uw groene energieregisseur voor groengas en zonne-energie. Of het nu gaat om opwaarderen van biogas naar groengas en/of het produceren van zonne-energie in uw eigen zonnesysteem, wij bieden u de mogelijkheid om dit zorgeloos voor en namens u te regelen. Sinds 2016 hebben we ons gericht op het opwaarderen van biogas naar groengas. Daarnaast zijn wij in september 2019 gestart met het aanbieden, financieren en regelen van het Zon-PV-systeem. Hierin bieden wij meer dan alleen het lease-concept. Wij gaan samen met u in gesprek en zoeken naar de beste oplossing en regisseren daarbij het gehele proces. Ook hebben wij waar nodig contacten met diverse partijen die een rol spelen bij de lokale energietransitie. Denk hierbij onder andere aan netbeheerders, Certiq, verkoop energie, overheidsinstanties en andere partijen.’

Groene ambities
GRIENR vervolgt: ‘Met ons concept kunnen wij ervoor zorgen dat u zorgeloos uw groene ambities waarmaakt! Dit alles zonder dat het een aanslag doet op uw eigen energie en financiële middelen. Wij zorgen voor volledige ontzorging, van aanvraag tot installatie. Wij zijn uw groene energieregisseur! Verschillende ondernemers zijn u voorgegaan en hebben kennisgemaakt met de werkwijze en cultuur van GRIENR. Wilt u ook ervaren wat GRIENR voor u kan betekenen? Kijk dan op onze website.’