Freon Groenleven viert aftrap bouw drijvend zonnepark Nij Beets met tewaterlating eerste zonnebootje

Op vrijdag 26 juni werd op symbolische wijze het eerste zonnebootje van drijvend zonnepark Nij Beets te water gelaten door wethouder Anko Postma (Gemeente Opsterland), Geny van Horssen (Van Der Wiel B.V.), Rick van Houten (Plaatselijk Belang Nij Beets en Energiecoöperatie Krigel) en Frank Oomen (Freon GroenLeven). De handeling diende als startsein voor de bouw van het drijvende zonnepark, dat zal bestaan uit 33.000 zonnepanelen. Deze hebben een vermogen van 13,6 megawatt, wat gelijk staat aan groene stroom voor zo’n 4.000 huishoudens. Naar verwachting wordt de bouw van het park afgerond in augustus.

Inpassing

De betrokken partijen hebben gekeken naar de inpassing van het zonnepark op de zandwinput. Van de huidige 40 hectare water zal ongeveer 9 hectare bedekt worden met zonnepanelen. De vorm van het park is zo gekozen dat deze aansluit bij de natuurlijke vorm van de zandwinput en er voldoende ruimte blijft tot aan de oevers. Daarmee wordt de flora en fauna ontzien. Ook zal er door een ecologisch bureau onderzoek worden gedaan naar hoe ecologie verder gestimuleerd kan worden.

Innovatief systeem

Het drijvende systeem, ontwikkeld door GroenLeven, is zo ontworpen dat licht en lucht het water kunnen blijven raken. Zo maakt het systeem gebruik van panelen die licht doorlaten en brede lichtstraten. De panelen worden zo bij het water gemonteerd zodat de andere oever nog steeds zichtbaar zal zijn.

Participatie

Participatie speelt een belangrijke rol in dit project. Met een gebiedsfonds willen alle betrokken partijen ervoor zorgen dat de komst van de energiebron ten goede komt aan de hele omgeving, de hele gemeenschap. De plas zelf zal door dit gebiedsfonds een upgrade krijgen: ‘plus op de plas’. Naast de duurzaamheid waar de panelen in voorzien, zal er meer ruimte gemaakt worden voor voorzieningen voor recreatie.

Duurzaamheidsdoelstellingen

Met het beschikbaar stellen van de zandwinplas voor het drijvende zonnepark levert Van der Wiel een mooie bijdrage aan de energietransitie. Voor de gemeente Opsterland levert het park een flinke bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstelling om in 2035 energieneutraal te zijn. Voor GroenLeven is dit alweer het tweede park dat gerealiseerd wordt in de gemeente Opsterland. Heel recent is het park aan de Skieppeleane in Ureterp aangesloten op het net. Het drijvende zonnepark is niet het laatste park in Opsterland. GroenLeven zal ook de realisatie van het drijvende zonnepark op de Libbe Gabriëlsplas verzorgen.

Bron foto: GroenLeven