Freon Wetterskip Fryslân finalist bij NRC Impact Challenge

Sipke Hoekstra en Yede van der Kooij van Freon Wetterskip Fryslan zijn finalist bij de NRC Impact Challenge met hun idee Fryslân Supercool. Om de prijs binnen te slepen, dienen de mannen vijf concurrenten van het lijf te houden.

Stem nu
Als Freonen fan Fossylfrij Fryslân wensen wij onze Freon Wetterskip Fryslân veel succes toe in de finale. Daarom onze oproep: stem hier op het idee Fryslân Supercool!

Uitleg van het idee
Als de gaskraan dicht gaat wil je niet in de kou zitten. Hoe verwarmen wij onze huizen de komende jaren? Door warmte uit oppervlaktewater en afvalwater te halen. Dit wordt ook wel aquathermie genoemd. Warmte uit water is een duurzame energiebron, naast zon en wind. Voordeel is dat de watertemperatuur daalt. Dit heeft een positief effect op de flora en fauna. De Friezen lopen als het kouder wordt, warm voor de Elfstedentocht. Door verlaging van de watertemperatuur neemt de kans op deze tocht aanmerkelijk toe.

Waarom is het uniek?
Aquathermie is niet nieuw. De techniek heeft zich in pilots al bewezen. De bekendheid is desondanks beperkt bij overheden en inwoners. In onze Impact Challenge laten wij zien dat grootschalige toepassing haalbaar is. In het kader van de energietransitie is er behoefte aan andere energiebronnen, naast zon en wind. Warmtewinning uit water bij jouw achterhuis voorziet hierin. Wij willen die kennis delen, de toepassing stimuleren én aquathermie realiseren in Friesland.

Wat zijn de belangrijkste resultaten?
Aquathermie kan voor 40 procent voorzien in de energiebehoefte. Hiermee wordt invulling gegeven aan tenminste drie wereldwijde duurzame VN doelen (Sustainable Development Goals). De kosten voor jou als gebruiker zijn vergelijkbaar met de huidige energiekosten. De energiebron is oneindig, fossielvrij en dus duurzaam.

Wat is jullie ambitie?
Wij willen de grootschalige toepassing van warmte uit water realiseren op een betaalbare wijze. Hiervoor werken we idealiter samen met andere overheden, onderwijs en bedrijfsleven. Door jouw stem op onze Challenge help je ons deze energiebron te realiseren!

NRC Innovation Challenge: van warmtewinning naar elfstedentocht

Als de gaskraan dicht gaat wilt u niet in de kou zitten. Hoe verwarmen wij onze huizen de komende jaren? Door warmte uit oppervlaktewater en afvalwater te halen. Ook wel aquathermie genoemd. Warmte uit water is een gigantische bron van duurzame energie, naast zon en wind.