De Bildtse Energie Coöperatie U.A.

De Bildtse Energie Coöperatie U.A: duurzaam lokale energie opwekken ter bevordering van de leefbaarheid op “Het Bildt”.