Ecorus

Als Ecorus willen wij een nieuwe standaard neerzetten in zonnestroom. Dit doen wij vanuit ons manifest ‘Eerlijke zonnestroom voor iedereen’. Voor Fryslân zien wij hele mooie kansen om lokaal draagvlak te creëren om gezamenlijk groene zonnestroom te ontwikkelen. Hierin willen wij actief gaan samenwerken met energiecoöperaties en belanghebbenden in de Mienskip. Dit hebben wij gevat in onderstaand manifest.

Manifest Ecorus

Dit jaar bestaan we 10 jaar. We wilden bijdragen aan het scheppen van een duurzame wereld. Met een zo groot mogelijke impact. Dat kon met de grootschalige uitrol van zonnestroom, zo was onze overtuiging. Daarmee liepen we vooruit op de troepen. Anno 2020 zijn we gelukkig niet meer alleen.

Het afgelopen decennium was een ware rollercoaster, voor ons en de sector als geheel. Maar nu heeft de markt een keerpunt bereikt. In de komende 10 jaar willen we 3000 megawattpiek aan zonnestroom realiseren, maar wel vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid.

Dat dreef ons toen. Maar dat drijft ons ook vandaag. En morgen.
Be good and tell it, dat is ons motto. Door het transparant tonen van onze waarden, intenties en integriteit willen we nog meer het verschil gaan maken. We willen inspireren en een nieuwe standaard zetten in denken en doen. Ons manifest Eerlijke Zonnestroom Voor Iedereen past in dit streven.

Vijf punten

We ontwikkelen alleen agrarische zonneparkprojecten die meerwaarde voor de samenleving opleveren. En we ontwikkelen alleen projecten waarbij de lusten en lasten eerlijk zijn verdeeld. Dit zijn onze uitgangspunten. Verder houden we ons aan de volgende 5 punten:

  1. We streven naar 50% lokaal eigenaarschap en dus winstdeelname voor de omgeving.
  2. We betrekken alle belanghebbenden bij zowel het ontwerp als het proces.
  3. We passen onze projecten landschappelijk in met een minimale impact op de omgeving.
  4. We streven daarbij naar een maximale biodiversiteit.
  5. We verankeren ook de opvattingen over esthetische meerwaarde in het proces.

Lees hier meer over het manifest van Ecorus.