Ennatuurlijk

Duurzame warmte voor burgers en bedrijven in Leeuwarden via een warmtenetwerk gevoed met geothermie-warmte en beschikbare restwarmte.