Folkshegeskoalle

De Folkshegeskoalle is een centrum van ontmoeten, bezinnen en cultuur op Terschelling.