Omrin

Omrin is inzamelaar en verwerker van afval. Omrin zet alles op alles om uit afval zoveel mogelijk grondstoffen terug te winnen en duurzame energie te produceren.