PowerField

PowerField draagt bij aan een duurzame wereld door het opwekken, opslaan en inzetten van zonne-energie. Dit doen we via zonneparken, opslagsystemen en laadpalen.

Bij de realisatie van zonneparken speelt betrokkenheid met de omgeving een belangrijke rol. Daarom wordt elk project zorgvuldig en in goed overleg met omwonenden, grondeigenaren en overheidsorganisaties voorbereid. PowerField vindt het ook belangrijk dat een zonnepark meerdere functies heeft voor de omgeving. Denk aan zonne-carports, Agri-PV, waterberging, of zonneparken op vuilstorten en op water.

Zonneparken

Sinds 2015 is PowerField betrokken geweest bij de ontwikkeling van bijna 1 gigawatt aan zonneparken. Dit staat gelijk aan 6,3 miljard kilometer autorijden. Als deze auto’s bij PowerGo’s snellaadpunten opladen, kunnen ze er 158.333 keer mee de wereld rond! PowerGo is de dochteronderneming van PowerField. Bij PowerGo laden bestuurders van elektrische voertuigen op met 100% groene energie. PowerGo timmert hard aan de weg en heeft al veel mooie projecten ontwikkeld, zoals bij HelloFresh, Jumbo, Basic-Fit, verschillende overheden en op steeds meer andere locaties in binnen- en buitenland.

Batterijen

Naast zonneparken plaatst PowerField batterijen om optimaal gebruik te maken van de netcapaciteit. Deze oplossing maakt het mogelijk om energie die wordt geproduceerd door een zonnepark op te slaan. Op de tijdstippen wanneer veel vraag is naar energie kan via de batterij in de behoefte worden voorzien van duurzame stroom. Zo worden de capaciteitsproblemen die zich voordoen binnen het Nederlandse elektriciteitsnetwerk verminderd. Hiermee helpt PowerField netbeheerders om fossiele energiecentrales uit te faseren.

PowerFields oorsprong bevindt zich in Friesland. Samen met gemeente Sud-West Fryslân heeft PowerField een van de eerste zonneparken in Nederland ontwikkeld. PowerField helpt graag mee om Fryslâns duurzaamheidsambities waar te maken en om te zorgen voor een toekomstbestendig Fryslân voor de volgende generaties!