Veiligheidsregio Fryslân

Werkt alert en slagvaardig aan de veiligheid en gezondheid van alle inwoners van Fryslân.