Freonen achter De Vooruitgang starten met De Duurzame Oplossing

Jorrit Jouwsma, mede-initiatiefnemer en -eigenaar van De Vooruitgang – het meest duurzaam varende vergaderschip van Nederland – is een nieuw bedrijf gestart. Onder de vlag van De Duurzame Oplossing (DDOP) biedt het bedrijf een breed pakket aan verduurzamingsdiensten.

Onderbouwde informatie

“Onze missie is verduurzaming voor iedereen mogelijk en aantrekkelijk maken”, vertelt onze Freon. “Vaak wordt er gezegd dat iets niet kan, dat de mogelijkheden niet bestaan, of iets te veel geld kost en niets oplevert. Wij zien het als onze taak om dit te weerleggen, maar louter gebaseerd op onderbouwde informatie, zonder onderbuikgevoel of belangen van derden. Met onze modellen kan iedereen zijn eigen plan maken en bepalen wat in zijn geval werkt, of juist niet.”

Energietransitie

“Wij maken de overgang naar een energieneutrale samenleving inzichtelijk”, vervolgt hij zijn verhaal. “Aan de hand van onze eigen rekenmodellen brengen wij huidig en gewenst verbruik in kaart.” De diensten van De Duurzame Oplossing variëren van eerdergenoemde rekenmodellen en advies rondom de energietransitie tot trainingen. Ook specifieke vraagstukken rondom de energietransitie kunnen worden aangepakt.

Lees meer op de website van De Duurzame Oplossing

De Duurzame Oplossing is te bereiken via jorrit@ddop.nl en gevestigd aan de François HaverSchmidtwei 2 (Crystalic) in Leeuwarden