Freonen-bestuurslid Mirjam Marinus: ‘Mobiliteit kan schoner, leuker en vitaler’

Mirjam Marinus, werkzaam als Manager Marketing & HR en DT-lid bij Freon Friesland Lease, vervult vol enthousiasme haar rol als bestuurslid bij de Freonen fan Fossylfrij Fryslân. “Met Friesland Lease hebben wij de droom dat mobiliteit schoner, leuker en vitaler kan”, vertelt Mirjam. “De Freonen passen daar – als initiatief op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid – perfect bij. Daarom zit ik met veel plezier in het bestuur.”

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in het leven van Mirjam, zowel zakelijk als privé. “Tien jaar terug hebben mijn man en ik onze woning laten bouwen. Door de installatie van een warmtepomp, zestig zonnepanelen en goede isolatie hebben wij een nul-op-de-meterwoning gerealiseerd.” Ook qua vervoer geeft Mirjam het goede voorbeeld. “Ik rij natuurlijk in een duurzame elektrische auto van Friesland Lease”, lacht ze, om vervolgens de duurzame ambities van haar werkgever te schetsen. “Mobiliteit is de expertise van Friesland Lease. De vraag die we onszelf dagelijks stellen is: ‘hoe kom je zo duurzaam mogelijk van A naar B?’ Voor antwoorden op die vraag moet je ook buiten je eigen branche durven kijken. Zo hebben wij bijvoorbeeld het thema vitaliteit aan mobiliteit gekoppeld, maar er zijn nog meer mogelijkheden. Denk maar eens aan een onderwerp als energie. Juist door zulke koppelingen kun je innovatieve oplossingen bedenken. Dat is ook het mooie van de Freonen. Door de verschillende leden blijf je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en kun je elkaar vanuit innovatie versterken. De activiteiten die de Freonen ontplooien versnellen de duurzame ontwikkeling nog eens extra.”

Proeftuin

De mobiliteitsadviezen van Friesland Lease richting haar klanten zijn stevig gegrond in de praktijk, stelt Mirjam.Vijftien jaar geleden vervulde ons bedrijf een pioniersrol op het gebied van groengas-mobiliteit, samen met Freon OG Clean Fuels (het voormalige OrangeGas, red.). Destijds was daar kritiek op, maar wij hielden vol. Tegenwoordig is het gebruik van groengas als duurzame brandstof niet meer weg te denken. Hetzelfde geldt voor elektrisch rijden. Al lang voordat het gemeengoed werd, fungeerden we zelf als proeftuin voor deze mobiliteitsvorm”, aldus het Freonen-bestuurslid.  
“Door zelf ervaringen op te doen, leren wij welke toepassingen geschikt zijn voor specifieke doelgroepen. Al de werknemers van Friesland Lease met een auto van de zaak rijden elektrisch of op waterstof. Daardoor kennen ze alle details van deze mobiliteitsvormen en zijn ze in staat onze klanten het beste advies te geven. Nu pionieren we bijvoorbeeld weer op de terreinen van fietsmobiliteit en binnenstedelijk vervoer. Cargo-oplossingen zijn hot. Door hierop in te spelen helpen wij klanten om ook in steden snel op de bestemming te komen. Zo kan bijvoorbeeld een schoonmaak- of tuinbedrijf met slimme oplossingen, zoals compacte EV’s, leasefietsen of andere varianten, duurzaam en snel haar doel bereiken.”

Toekomst van vervoer

Duurzame reisoplossingen schieten als paddenstoelen uit de grond. Friesland Lease gelooft in een combinatie van deze innovaties, stelt Mirjam. “De ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Thuiswerken, deelmobiliteit; corona heeft dit alleen maar versneld. Je ziet een verschuiving van bezit naar gebruik. Als mobiliteitsexpert spelen wij op huidige en toekomstige ontwikkelingen in, óók intern. Om ons vizier scherp op de toekomst te blijven richten, hebben we een speciaal team in onze organisatie: de nuchtere vooroplopers. Hierin zitten mensen uit allerlei disciplines, waarbij de groepssamenstelling jaarlijks wisselt. Daar doen onze collega’s onderzoek volgens het Human Centered Design-model. Door samen naar de toekomst te kijken en onderzoeken uit te voeren, blijf je als bedrijf toekomstbestendig!”, besluit Mirjam.

Tekst: Richard Tjalsma