Freonen Elkien en Van Wijnen werken samen in Akkrum

Een mooie Freonen-samenwerking tussen Elkien en Van Wijnen: de nieuwe woningen die in de wijk Sinnebuorren (Akkrum) worden gebouwd maken geen gebruik van fossiele brandstoffen. De woningen zijn bovendien erg goed geïsoleerd, op het dak liggen zonnepanelen en de woning is voorzien van moderne installaties.

Zonnepanelen
Aangezien gas bij deze bouw geen optie is, wordt er elektrisch gekookt. De energie die wordt opgewekt door de zonnepanelen is voldoende voor het hele verbruik van de bewoner (bron: Leeuwarder Courant).