Freonen-gemeente Dantumadiel gaat voor duurzaam beton

Dantumadiel, een Freon fan Fossylfrij Fryslân, sluit zich aan bij het netwerk Betonketen Fryslân. De keten wil beton uit bestaande stoepen, wegen en gebouwen hergebruiken voor nieuw beton. En beton duurzamer laten produceren.

Betonketen Fryslân is een initiatief van provincie Fryslân en Freonen-gemeenten Leeuwarden, Heerenveen, en De Fryske Marren. De samenwerking is in 2018 ontstaan. Steeds meer Friese gemeenten en aannemers doen mee.

Wethouder Gerben Wiersma: “As kolleezje ûnderskriuwe wy it inisjatyf fan herte. Wy stypje elkoar om bygelyks by oanbesteegings it duorsume aspekt swierder ôf te waagjen.”

De gemeente past al regelmatig duurzaam bouwmateriaal toe. Dit is onder andere gebeurd bij de bouw van Campus Damwâld.

Foto: Archieffoto bouw Campus Damwâld