Freonen-gemeente Leeuwarden als 2e Friese gemeente gecertificeerd voor CO2-prestatieladder

Freonen-gemeente Leeuwarden is als 2e Friese gemeente gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder. Dit certificaat wordt uitgereikt aan organisaties die zich actief inspannen om de eigen CO2-uitstoot te verminderen.

Leeuwarden zet in op verminderen CO2-uitstoot eigen organisatie

Met behulp van de CO2-prestatieladder wil gemeente Leeuwarden een enorme hoeveelheid energie besparen. De gemeente heeft hiervoor de huidige CO2-uitstoot van de eigen organisatie helemaal in kaart gebracht (nulmeting) via de richtlijnen van de CO2-prestatieladder. Door deze richtlijnen aan te houden, kunnen resultaten gemakkelijk vergeleken worden met andere organisaties en gemeenten. Ook geeft het de gemeente inzicht in wat de projecten voor verduurzaming van de organisatie concreet betekenen voor het verminderen van de eigen CO2-uitstoot.

Verduurzaming eigen organisatie gemeente Leeuwarden

Wethouder Duurzaamheid Evert Stellingwerf is blij met de behaalde certificering: “In 2030 willen we als organisatie klimaatneutraal zijn. Er zijn inmiddels al mooie stappen gezet richting de verduurzaming van de eigen organisatie. Bijvoorbeeld op het gebied van ons energieverbruik, de verduurzaming van ons vastgoed en op gebied van mobiliteit. Als gemeente hebben we daarin een voorbeeldfunctie. Het inzicht in onze CO2-uitstoot en het actief inzetten op verminderen hiervan, helpt ons om onze doelstellingen te behalen en een mooie gemeente achter te laten voor toekomstige generaties. Nu op naar niveau 4!”.

Gemeente Leeuwarden is de tweede gecertificeerde Friese gemeente en nam in 2022 het stokje over van Freonen-gemeente De Fryske Marren. Wethouder Stellingwerf zegt hierover: “Wij moedigen als gemeente ook andere organisaties aan om de CO2-prestatieladder als tool te gebruiken om de CO2-reductie in kaart te brengen. Ik draag daarom ook graag het stokje over aan de volgende Friese overheid. Wie volgt?”

Meer info over hoe Leeuwarden de CO2-prestatieladder inzet vindt u op: https://www.leeuwarden.nl/duurzaamheid/co2-prestatieladder/

Foto: Gemeente Leeuwarden