Freonen-groengasinstallatie Westelijk Havengebied Amsterdam geopend

De Freonen-groengasinstallatie bij de rioolwaterzuivering in het Westelijk Havengebied in Amsterdam, in opdracht van Waternet en geleverd door Freon DMT Environmental Technology, is onlangs officieel geopend. Freon OG (OrangeGas) kan tot 30 procent van de gasproductie inzetten voor verduurzaming van het aardgasgebruik in Amsterdam en het waterschap.

Een van Neerlands grootste biogasproductieprojecten

Het biogasproject behoort tot de grootsten in ons land en verwerkt 2.000 Nm3/h biogas, dat men opwaardeert naar de specificaties van de aardgaskwaliteit in Nederland. Vervolgens injecteert men het in het landelijke gasnet. Deze activiteiten passen binnen de hoofdstedelijke ambitie om in 2040 aardgasvrij te zijn.

De installatie creëert per jaar zo’n 9.7 miljoen m3 groengas, goed voor de voortstuwing van 5600 personenvoertuigen of 420 vuilniswagens. Ook kan het worden gebruikt voor circa 8000 woningen in de hoofdstad.